Precies weten wat u van ons mag verwachten.

Algemene voorwaarden

Wordt u opgenomen bij Sint Jacob, dan sluiten wij een overeenkomst met u af. Afhankelijk van de zorg die u gaat ontvangen, is dit een overeenkomst Zorg met Verblijf, Eerstelijnsverblijf of Geriatrische Revalidatie. Bij de overeenkomst ontvangt u ook onze Algemene Voorwaarden. Dit zijn schriftelijke afspraken die helder omschrijven wat de rechten en plichten zijn van u als cliënt en van Sint Jacob als zorgaanbieder. Met de voorwaarden weet u precies wat u van ons mag verwachten en waar u ons op kunt aanspreken. De Algemene Voorwaarden vindt u hieronder:

Algemene voorwaarden ActiZ – module ELV 2022

Algemene voorwaarden ActiZ – module Wzd 2022

Algemene voorwaarden ActiZ – module MPT-VPT 2022

Algemene voorwaarden ActiZ – module Zorg met verblijf 2022

Algemene voorwaarden ActiZ – module Wijkverpleging 2022

Algemene-voorwaarden ActiZ – module GRZ 2022

De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door ActiZ en ZorgthuisNL (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens de cliënten) en treedt in werking per 1 januari 2022. 

Wat zijn uw rechten?

De belangrijkste zijn:

  • U ontvangt duidelijke informatie over de zorg die de zorgaanbieder biedt. Deze informatie krijgt u op papier, mondeling of via de website van de zorgaanbieder.
  • U krijgt informatie over de zorg die vergoed wordt vanuit de verzekering.
  • U krijgt informatie over aanvullende diensten waaruit u kunt kiezen en die u zelf moet betalen. U bent niet verplicht om aanvullende diensten af te nemen.
  • De zorgaanbieder vertelt u hoe hij omgaat met uw persoonlijke gegevens.
  • U heeft recht op veilige zorg en veilige hulpmiddelen.
  • Als u zorg krijgt van meer aanbieders, dan stemmen zij dat met elkaar af. Ook spreken zij af wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.

Wat zijn uw plichten?

De belangrijkste zijn:

  • U moet de zorgaanbieder informatie geven over onder andere uw gezondheid en de medicijnen die u op dat moment gebruikt.
  • U en uw naasten moeten zich houden aan de huisregels, als deze van toepassing zijn.
  • U moet de rekeningen van de zorgaanbieder op tijd betalen.
  • U moet ervoor zorgen dat de medewerkers van de zorgaanbieder veilig hun werk kunnen doen.

 

Bron: publieksfolder ActiZ

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!