Kortdurende betrokken en deskundige zorg.

Eerstelijns verblijf

Hebt u medische zorg nodig en kunt u daarom tijdelijk niet thuis wonen? Sint Jacob  biedt kortdurend eerstelijns verblijf (ELV). ELV is een kortdurende opname in een van onze woonzorglocaties, van minimaal 24 uur tot maximaal drie maanden. 

Kortdurende opname

Eerstelijns verblijf, of kortdurend verblijf, is een goede oplossing als zelfstandig thuis wonen voor een korte periode medisch onverantwoord is. Dit is bijvoorbeeld het geval als u enkele dagen wel medische zorg nodig hebt, maar geen specialistische behandeling, of als u na ontslag uit het ziekenhuis een paar weken moet aansterken. De opname duur wordt afgestemd naar aanleiding van een multidisciplinair overleg met behandelaren en de de zorg. 

Vooruitstrevende zorg

De zorg tijdens het eerstelijns verblijf hangt samen met uw indicatie. Er zijn twee mogelijkheden: hoog complex herstel en palliatief terminale zorg. Bij hoog complex herstel ligt die verantwoordelijkheid in handen van onze specialist Ouderengeneeskunde. Is de kortdurende opname gericht op medisch herstel? Dan streven wij naar een zo spoedig mogelijke terugkeer naar uw eigen huis. Blijkt dat uiteindelijk toch niet mogelijk, dan kunnen wij zorgen voor een permanente plaatsing in een van onze woonzorglocaties. In dat geval verhuist u naar een ander appartement.

Mantelzorgparticipatie

Bij Sint Jacob denken we bij mantelzorg aan alle bezigheden, groot of klein, waar zorgmedewerkers soms niet direct aan toekomen, maar die wel bijdragen aan het welzijn van onze bewoners. Een actieve bijdrage van familie en vrienden verhoogt de kwaliteit van zorg en leven. 

Blijvende betrokkenheid van mantelzorgers, ook wel mantelzorgparticipatie genoemd, is dan ook vab essentieel belang. Daarom nodigen wij uw familieleden en vrienden van harte uit om u tijdens uw eerstelijns verblijf actief betrokken te zijn.

Locatie

Momenteel kunt u voor eerstelijns verblijf terecht in onze woonzorglocatie Klein België. Deze locatie ligt aan de rand van Schalkwijk en biedt naast eerstelijns verblijf ook kleinschalige zorg aan ouderen met dementie. Meer informatie over Klein België leest u hier

Zorg regelen

Wilt u eerstelijns verblijf graag doorbrengen bij Sint Jacob? U bent van harte welkom. Hier leest u hoe u eerstelijns zorg  regelt.