Kortdurende betrokken en deskundige zorg.

Eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf (ELV) is een goede oplossing als zelfstandig thuis wonen voor een korte periode medisch onverantwoord is. Dit is bijvoorbeeld het geval als u enkele dagen wel medische zorg nodig hebt, maar geen specialistische behandeling, of als u na ontslag uit het ziekenhuis een paar weken moet aansterken. De opname duur wordt afgestemd naar aanleiding van een multidisciplinair overleg met behandelaren en de zorg. 

Vooruitstrevende zorg

De zorg tijdens het eerstelijns verblijf hangt samen met uw indicatie. Er zijn drie mogelijkheden: laag complex herstel, hoog complex herstel en palliatief terminale zorg. Bij laag complex herstel is uw huisarts verantwoordelijk voor uw behandeling. Bij hoog complex herstel ligt die verantwoordelijkheid in handen van onze specialist Ouderengeneeskunde. Is de opname gericht op medisch herstel? Dan streven wij naar een zo spoedig mogelijke terugkeer naar uw eigen huis. Blijkt dat uiteindelijk toch niet mogelijk, dan kunnen wij zorgen voor een permanente plaatsing in een van onze woonzorglocaties. In dat geval verhuist u naar een ander appartement.

Mantelzorgparticipatie

Blijvende betrokkenheid van mantelzorgers is essentieel voor uw plezier en geestelijk welzijn, en daarmee voor uw herstel. Daarom nodigen wij uw familieleden en vrienden van harte uit om u tijdens uw eerstelijns verblijf actief te ondersteunen.

Zorg regelen

Wilt u eerstelijns verblijf graag doorbrengen bij Sint Jacob? U bent van harte welkom. Hier leest u hoe u dat regelt.

Onze zorgadviseurs helpen u graag.