Aanvraag Wlz-indicatie

Tel: 

E-mail:

Wonen met zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is er voor mensen met een lichamelijke beperking of (gevorderde) dementie die 24 uur per dag zorg in nabijheid nodig hebben. Wilt u in aanmerking komen voor wonen met zorg? Dan heeft u een Wlz-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie vraagt u zelf aan; op de website van het CIZ staat hoe u dat doet. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, verzamelt het CIZ allerlei informatie over u, bijvoorbeeld over uw gezondheid en uw huishouden. Het CIZ voert ook een gesprek met u. De beoordeling vindt altijd plaats op basis van objectieve criteria. In uw indicatie kunt u lezen op welke zorg u recht heeft.

Meer informatie over de Wet langdurige zorg vindt u hier.

Het stappenplan

Meer informatie over

[faq]