De extra financiële bijdragen zijn zeer welkom.

Kwaliteitsplannen

Onze kwaliteitsdoelen en bijbehorende acties beschrijven we periodiek in een kwaliteitsplan. Dit bestaat uit een centraal plan en acht locatieplannen. Het centrale plan geldt voor de hele stichting en komt tot stand in overleg met cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Elke locatie formuleert daarna een eigen plan, in samenspraak met vertegenwoordigers van medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Het centrale plan ondersteunt de uitvoering van de lokale plannen. Elk jaar publiceren we de bereikte resultaten in een kwaliteitsverslag.

Focuspunten

Het uitgangspunt voor onze kwaliteitsdoelen zijn onze missie, visie en strategische doelen. De bijbehorende acties zijn gericht op verbetering van de zorg, het welzijn van onze cliënten en het werkplezier van onze medewerkers. Onze huidige focuspunten zijn:
– het verbeteren van het welbevinden van onze bewoners en revalidanten
– vitale medewerkers
– zorgteams in hun kracht. 

Meer weten?

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!