Uw leefwereld is voor ons leidend.

Ga binnen deze pagina naar...

Missie

Sint Jacob heeft hart voor zorg. Medewerkers en vrijwilligers maken samen met cliënten en hun naasten wonen of herstel bij Sint Jacob waardevol.

Visie

De leefwereld van de cliënt is voor Sint Jacob leidend, zijn mogelijkheden het uitgangspunt

Het is belangrijk dat de cliënt het leven zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat gewend is. We hebben respect voor zijn leefwereld en autonomie. Daarom geven medewerkers, cliënten en hun naasten samen invulling aan de wensen van de cliënt, ook als die speciaal zijn. Tijdens persoonlijke gesprekken stellen ze samen vast wat de cliënt zelf kan en welke hulp naasten bieden. Zo wordt duidelijk welke ondersteuning nodig is van professionals en vrijwilligers. Dat maakt wonen, revalidatie en herstel bij Sint Jacob veilig en waardevol.

De cliënt en zijn naasten vinden een warm welkom bij de medewerkers en vrijwilligers van Sint Jacob. Ze voelen zich betrokken bij de cliënt en geven hem zorg en aandacht die aansluiten bij zijn leefwereld

Medewerkers en vrijwilligers werken in zelfstandige teams. Ze luisteren met aandacht en interesse en leren de cliënt goed kennen. Hun betrokkenheid komt recht uit het hart. De comfortabele leefomgeving biedt de cliënt een veilige plek waar hij familie en vrienden kan ontvangen en waar hij zich kan terugtrekken als hij behoefte heeft aan privacy. In de woon-zorglocaties sluiten medewerkers en vrijwilligers de dagelijkse zorg en welzijnsactiviteiten moeiteloos aan op de leefwereld van de cliënt. In de revalidatie en herstelzorg werkt de cliënt intensief samen met het team aan een spoedige terugkeer naar zijn eigen thuis.

De medewerkers van Sint Jacob zijn deskundig, vindingrijk en gericht op het comfort van de cliënt

De medewerkers van Sint Jacob verstaan hun vak en voelen zich verantwoordelijk voor hun taken. Ze zijn vaardig in het communiceren en organiseren. Samen met de cliënt verkennen ze de mogelijkheden die de richtlijnen bieden. Comfort en veiligheid staan daarbij voorop. Sint Jacob investeert actief in de ontwikkeling van medewerkers, zowel individueel als collectief. Onze cultuur is open en transparant. Medewerkers doen wat ze zeggen, ondersteunen elkaar en nemen eigenaarschap. Het onderlinge begrip en de goede samenwerking geven de medewerkers energie, werkplezier en leveren het gewenste resultaat.

Bekijk hier de film over onze missie en visie:

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!