Extra appartementen kortdurende opname

Sint Jacob heeft te maken met een grotere toestroom aan tijdelijke zorgplaatsen voor eerstelijns verblijf, zoals de kortdurende opname heet, ten opzichte van voorgaande jaren. Om hierop te antiperen is Sint Jacob druk bezig extra appartementen te creëren en bestaande appartementen te renoveren. In 2017 worden er in totaal 25 prachtige ELV-appartementen opgeleverd. De eerste zeven appartementen in Jacob in de Hout zijn in september opgeleverd!

Ontwikkelingen in de zorg

Zorg is continue onderhevig aan veranderingen; dé constante factor die dagelijks een beroep doet op onze creativiteit om hierin mee te bewegen. Met name de transities van afgelopen jaren hebben ons in rap tempo voor de uitdaging gesteld om de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in balans te houden.

We worden met z’n allen ouder

Nederland vergrijst, mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. Inherent aan het langer thuis wonen is een veranderende zorgvraag. Huisartsen en spoedeisende hulp worden in toenemende mate geconfronteerd met een stroom van ouderen, waarbij het medisch gezien niet meer verantwoord is dat ze (al dan niet tijdelijk) thuis blijven wonen of dat ze ontslagen worden uit het ziekenhuis. Deze mensen worden afhankelijk van een kortdurende opname in een zorgorganisatie. Voor deze groep is er het eerstelijns verblijf (ELV), een zorgvorm die gekenmerkt wordt door een tijdelijk karakter en zich richt op herstel of zorg gericht in de laatste levensfase.

Transitie eerstelijns verblijf

In 2017 heeft er wederom een transitie plaatsgevonden, waarbij eerstelijns verblijf is ondergebracht bij de Zorgverzekeringswet (ZvW). Zorgorganisaties hebben te maken met diverse verzekeraars, die ieder hun blik op eerstelijns verblijf hebben vertaald in een eigen pakket beleidsregels. Een variëteit aan eisen waar logischerwijs ook Sint Jacob aan dient te voldoen. Daarnaast zal velen van jullie de berichtgeving niet zijn ontgaan, dat het betaalbaar maken van deze zorgvorm ons voor de nodige uitdagingen stelt, zeker gezien de lange lijst van eisen die daar tegenover staat.

Aan de slag!

Eind 2016 is binnen Sint Jacob het ELV project gestart, om aan de kwaliteit, betaalbaarheid en verwachte toestroom van cliënten te kunnen voldoen. Dit betekent een herinrichting van onze processen (van aanmelding tot interne controle), waarbij kwaliteit, uniformiteit, efficiëntie en doelgerichtheid een hoofdrol hebben.

Sint Jacob is druk bezig om extra appartementen te creëren en bestaande appartementen te renoveren. In totaal worden er in 2017 25 ELV-appartementen opgeleverd. De appartementen zijn hetzelfde ingericht, hebben een warme uitstraling en zijn van alle gemakken voorzien om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Sint Jacob heeft te maken met een grotere toestroom ELV cliënten ten opzichte van voorgaande jaren. Door het creëren van de extra plekken anticiperen wij op de sterk toenemende vraag naar ELV.

Samenwerking in de regio

Om de cliënten en verwijzers zo goed mogelijk te kunnen bedienen zijn we op zoek naar een optimale samenwerking met de zorgaanbieders in de regio. Op dit moment zijn we bezig ons te voegen aan een initiatief, waarbij verwijzers hun cliënten vanuit een centraal punt kunnen aanmelden.

Ons doel

Sint Jacob wil de cliënt met de juiste zorg (en behandeling) zo spoedig mogelijk op weg helpen terug naar huis, of ondersteunen en begeleiden in de laatste levensfase. Op dit moment zijn we bezig om de laatste puntjes op de ‘i´ te zetten en willen we in het laatste kwartaal van 2017 alle ELV kamers gereed hebben, zodat we de ELV- cliënt optimaal kunnen bedienen. Samen met alle collega’s dragen we verantwoordelijkheid voor een kwalitatief en zorgzaam ELV totaal proces.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!