Update zaterdag 14 maart

We hebben een 2e informatienummer geopend. Vanaf heden kunnen cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en overige stakeholders van Sint Jacob met vragen terecht op deze nummers:

06 – 82 92 42 02
06 – 58 84 39 18
Bereikbaar 7 dagen per week van 9.00 – 20.00 uur

———————————————————————————————————–

Update vrijdag 13 maart

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen zich in rap tempo op. Wij zien ons daarom genoodzaakt om onze preventiemaatregelen verder aan te scherpen. We doen dit in nauw overleg met de GGD en de overige zorgorganisaties, ziekenhuizen en huisartsen in de regio en volgen de richtlijnen van het RIVM.

Ten aanzien van het bezoeken van onze locaties geldt vanaf heden het volgende:
Het bezoeken van onze locaties is niet toegestaan. Uitzondering hierop is het bezoeken van zeer zieke cliënten. Indien men onze locatie om deze reden toch bezoekt, wordt men verzocht om zich binnen onze locatie zo min mogelijk te verplaatsen: dus de meest directe route te nemen naar binnen en naar buiten, alleen naar de kamer van de cliënt te gaan en niet van gezamenlijke ruimtes gebruik te maken.

We realiseren ons dat dit vergaande maatregel is maar we rekenen op een ieders begrip en medewerking om de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen.

Onze bewoners, revalidanten en mantelzorgers die vragen hebben kunnen contact opnemen met onze infectiepreventielijn via: 06 -58 84 39 18. Bereikbaar 7 dagen per week van 9.00 – 20.00 uur.

 

———————————————————————————————

Update dinsdag 3 maart 2020:

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt in Nederland nog steeds toe. Sint Jacob volgt de richtlijnen van het RIVM als het gaat om de veiligheid van onze cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Op 2 maart zijn de richtlijnen wanneer klachten mogelijk duiden op het coronavirus aangescherpt. Het RIVM adviseert om onderstaande stappen te ondernemen wanneer u klachten heeft:

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:
Was uw handen regelmatig en/of desinfecteer de handen met handenalcohol
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes maar 1 keer 
Tevens vragen we iedereen om het handen schudden even achterwege te laten.

Het RIVM heeft een informatienummer: 0800 – 1351. Meer informatie vind je bij het RIVM www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers van Sint Jacob kunnen hun vraag ook stellen via infectiepreventie@sintjacob.nl of onze infectiepreventielijn: 06 -58 84 39 18.

 


Bericht van vrijdag 28 februari 2020:

Sinds december 2019 is er sprake van een uitbraak van het coronavirus in China. In februari zijn er diverse besmettingen in Europa vastgesteld en inmiddels blijken er ook in Nederland coronapatiënten te zijn.

De HIP-commissie (Hygiëne Infectie Preventie commissie) van Sint Jacob houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We hebben een plan met maatregelen klaar liggen zodat we als Sint Jacob voorbereid zijn op eventuele verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland. Wij volgen hierin de adviezen van het RIVM en de GGD.

Op dit moment zijn er geen extra maatregelen nodig. Wel is het van groot belang om aandacht te blijven houden voor een goede handhygiëne. Op diverse plekken binnen onze locaties bevinden zich dispensers met handalcohol. We verzoeken iedereen binnen onze locaties om hier regelmatig gebruik van te maken en de handen regelmatig met water en zeep te wassen. Iedereen die van buitenaf onze locatie betreedt wordt verzocht de handen te desinfecteren met handalcohol uit de dispenser bij de ingang.

Iedereen die onlangs in een gebied is geweest waar het coronavirus is opgedoken, verzoeken wij vriendelijk onze locaties alleen te bezoeken indien dat strikt noodzakelijk is. Bij vragen of twijfel kunt u contact opnemen met de locatie. Op de website van het RIVM vindt u actuele informatie over de gebieden waar besmetting met het virus is geconstateerd.

Voor verdere vragen verwijzen we u graag naar de website van het RIVM, www.rivm.nl.