Op 4 oktober jl. is Gouden Dagen Haarlem & Heemstede officieel van start gegaan met een ‘gouden’ kick-off feest in woonzorgcentrum Schalkweide. Buurtbewoners, bewoners van Schalkweide, mantelzorgers en relaties binnen het netwerk van Sint Jacob, waren uitgenodigd. Met de onthulling van de gouden wensboom is Gouden Dagen Haarlem & Heemstede officieel gestart en kunnen ouderen hun wens indienen.

Stichting Gouden Dagen is een landelijke organisatie met als missie het bevorderen van welzijn van ouderen. Dit gebeurt via het vervullen van individuele wensen en het organiseren van gemeenschappelijke evenementen die aansluiten op de behoeften van ouderen. De doelgroep bestaat uit senioren die er graag eens op uit willen of een speciale wens hebben maar dit praktisch of financieel niet kunnen realiseren. Er zijn inmiddels meer dan 200 deelnemers die zich in regionale netwerken van zorg-, welzijns- en non-profitinstellingen inzetten voor het creëren van bijzondere en waardevolle momenten voor ouderen. Zo werken deze partijen samen aan het tegengaan van eenzaamheid.

Vanaf juni 2019 heeft Sint Jacob zich aangesloten bij het landelijke Gouden Dagen programma. Dit betekent dat wij vanuit onze locaties in Haarlem en Heemstede Gouden Dagen ondersteunen, door activiteiten te organiseren die gericht zijn op ontmoeting en sociaal contact, en het in vervulling laten gaan van wensen. Gouden Dagen richt zich op alle kwetsbare ouderen in de eigen gemeente; zowel de thuiswonende ouderen als degenen die verblijven in een woonzorgcentrum.

De komende maanden gaat Gouden Dagen eveneens van start op de overige zeven locaties van Sint Jacob. Op al deze locaties komen gouden wensbomen te staan, waarin men zijn of haar wenskaartje kan ophangen. Iedereen die geïnteresseerd is en op één van de locaties een kijkje wil komen nemen tijdens zo’n kick-off feest, is van harte welkom. Informatie hierover is te vinden op de website van Sint Jacob www.sintjacob.nl/goudendagen.

Help u mee?

Behalve menskracht, liefdevolle inzet en veel enthousiasme is er geld nodig om al die mooie activiteiten, individueel of gemeenschappelijk, te kunnen realiseren. U kunt donateur worden vanaf €7,50 per maand. Gouden Dagen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wilt u meer weten over Gouden Dagen of wilt u ambassadeur, donateur, sponsor of vrijwilliger worden? Neemt u dan contact op met Marjet van der Huls, secretaresse Raad van Bestuur Stichting Sint Jacob / coördinator van de stuurgroep Gouden Dagen Haarlem & Heemstede, via 023-8923802 of goudendagen@sintjacob.nl.