Maandag 30 april is aan de JacobKliniek in Haarlem het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk uitgereikt. Dit keurmerk staat voor PREstaties in de ZOrg. Het behalen van dit keurmerk laat zien dat revalidanten bij de JacobKliniek kunnen rekenen op goede zorg en ondersteuning.

Aan het toekennen van het PREZO-keurmerk gaat een onafhankelijk onderzoek vooraf, waarbij  medewerkers, revalidanten en hun naasten zijn betrokken. Het onderzoek kijkt in de eerste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan cliënten en focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen maar. Hoe ervaren revalidanten hun verblijf? Voldoet de verpleging en behandeling aan de verwachtingen? Voelen ze zich gehoord?

Uit het rapport van het auditteam kwam naar voren dat de revalidanten in de JacobKliniek vooral tevreden zijn over het revalidatieprogramma en de betrokkenheid van de medewerkers. De revalidant ervaart veel persoonlijke aandacht, begrip en compassie  waarbij  individuele wensen en behoeften belangrijk zijn.

“Ik ben hartstikke trots op mijn medewerkers dat we met elkaar dit mooie keurmerk hebben behaald”, aldus Rita Kuijpers, manager revalidatie van de JacobKliniek. “Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering en is het werken aan kwaliteit een continu proces. Maar dit keurmerk laat zien dat we de basis goed op orde hebben en dat onze revalidanten kunnen rekenen op goede zorg van betrokken medewerkers”.

Naast de JacobKliniek biedt Sint Jacob zorg aan ouderen in zeven woonzorgcentra in Haarlem en Heemstede. Al deze locaties verkregen al eerder het PREZO keurmerk. Het keurmerk is drie jaar geldig waarbij elk jaar wordt gecontroleerd of de locatie het keurmerk mag behouden. Na de termijn van drie jaar volgt een uitgebreid onderzoek om te kijken of de locatie nog steeds voldoet aan de eisen en het keurmerk weer voor drie jaar kan behalen.