Vanuit het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) is afgesproken om in regionaal verband externe afdelingen in te richten voor de mogelijk substantiële toestroom van corona patiënten in de regio. Een aantal, bij het ROAZ aangesloten, zorgorganisaties richten voor de veiligheidsregio Kennemerland speciale afdelingen op binnen een van hun locaties. Deze externe afdelingen komen boven op de al bestaande capaciteit in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Enkele van deze units zijn al gerealiseerd, andere worden op dit moment opgezet.

Deze zogenaamde Regionale VVT COVID-19 units zijn bestemd voor cliënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis maar nog niet naar huis kunnen en voor thuiswonende patiënten niet voor ziekenhuisopname in aanmerking komen. De regionale units zijn niet bedoeld voor de opvang van eventuele eigen cliënten van de betreffende zorgorganisaties, die besmet zijn met het coronavirus.

Onder andere de zorgorganisaties Viva!Zorggroep (locatie Meerstate) en Sint Jacob (locatie JacobKliniek) zijn aangewezen voor het inrichten van een Regionale VVT COVID-19 unit. Op deze locaties was het mogelijk op korte termijn bedden beschikbaar te maken voor het verzorgen van met corona besmette cliënten. Daarnaast lenen de gebouwen zich er goed voor en is de personele bezetting op orde. Uiteraard staat de veiligheid en de bescherming van de reguliere cliënten en medewerkers voorop.

De unit van Viva! is al een week operationeel en daarmee zijn alle werkprocessen goed getest en ingericht. Tevens is de kennis en ervaring van zorginstellingen in Brabant gebruikt voor het inrichten van de units en de werkprocessen. Vanaf donderdag 26 maart is ook de unit in de JacobKliniek operationeel.

De bestuurders van Sint Jacob en Viva!Zorggroep merken samen op: “In het belang van goede zorg in onze regio richten we deze units op, wat alleen mogelijk is met de betrokkenheid en inzet van onze medewerkers. We zijn heel trots op alle medewerkers die een bijdrage leveren aan het snel openen van deze afdelingen en in het bijzonder op de zorgmedewerkers die deze zware zorg leveren en dat met veel toewijding doen.”

ROAZ

Bij het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) zijn verschillende aanbieders van acute zorg (ketenpartners) aangesloten zoals o.a. ziekenhuizen, VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg)-instellingen, ambulancediensten, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en huisartsen. Het doel is een betere samenwerking in de regio en het maken van concrete afspraken.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Caroline van den Berge, communicatieadviseur – 06 – 51699178