Op 15 augustus jl. stonden wij in Boerhaave stil bij de capitulatie van Japan. Het was een bijzonder gebeuren omdat het toen 70 jaar geleden was dat Japan capituleerde. In samenwerking met de Stichting Indische Ouderen Haarlem – kortweg SIOH – werd deze dag georganiseerd. Deze dag stond in het teken van “herdenken” en “doorgeven”.

Ruim 130 mensen kwamen in de Grote Zaal van Boerhaave bijeen. Het eerste gedeelte van de dag was een herdenkingsplechtigheid, waarbij de nadruk werd gelegd op het feit dat waarden die in een oorlog onderdrukt worden, zoals menselijke waardigheid, vrijheid, niet vanzelfsprekend zijn. Je moet niet alleen constant voor deze waarden gaan, maar ze zullen ook aan de volgende generatie moeten worden doorgegeven. Zo moge conflicten voorkomen worden. Deze waarden maken het leven waardig.

Een negental kaarsen werd aangestoken, waarbij getroffenen werden herdacht.

Iemand van de derde generatie Indische Nederlanders vertelde hoe zij vandaag de dag haar identiteit beleeft: haar Indische afkomst belemmert haar niet in haar integratie in de Nederlandse samenleving. Zij leeft in een andere tijd, waarin zij weinig tot niets van discriminatie jegens haar afkomst bemerkt. Dit in tegenstelling tot de eerste en tweede generatie Indische Nederlanders. 15 augustus is voor haar en voor haar generatiegenoten niet zo van belang omdat zij niet weten, waarom die dag zo belangrijk is voor de Indische Nederlander.

Vervolgens vertelde iemand van de 1e generatie hoe hij zijn komst naar Nederland heeft ervaren. Hij schetste een uitgebreide geschiedenis van waarom 15 augustus zo van belang was en waarom de herdenking moet worden gehouden. “Dit raakt zo diep het Indisch gevoel, dat moeilijk in woorden valt uit te drukken,” gaf hij aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *