Onbegrepen gedrag omvat al het gedrag dat door de cliënt en of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Dit gedrag kan erg belastend en stressvol zijn, zowel voor de cliënt, medecliënten, medewerkers en mantelzorgers. Het zorgpad onbegrepen gedrag verenigt en concretiseert stapsgewijs de kernelementen die belangrijk zijn bij het omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met gedragsproblemen. Deze werkzame elementen komen uit richtlijnen en zijn bevestigd door experts. De belangrijkste factoren zijn: een gedegen analyse waarbij de oorzaak van het gedrag behandeld wordt, multidisciplinaire samenwerking, psychosociale interventies hebben voorkeur boven het voorschrijven van psychofarmaca, mantelzorgers betrekken en de behandeling evalueren met extra aandacht voor het staken van behandeling met psychofarmaca. Het zorgpad is als het ware een leidraad voor alle medewerkers en waarborgt ook de ondersteuning aan medewerkers en mantelzorgers om onbegrip en overbelasting tegen te gaan door onder andere coaching en psycho educatie. Het zorgpad kadert zodoende goede zorg en maakt deze inzichtelijk en toetsbaar: niet om vinkjes te zetten of om te etaleren aan de buitenwereld. Een geïmplementeerd zorgpad geeft houvast en zelfvertrouwen aan teams en voorkomt dat er onnodig vaak ad hoc- beleid wordt ingezet. En implementeren vergt onderhoud: instrueren, coachen, evalueren en bijstellen.

Door Leila Kaddioui