Video Interactie Coaches

Wat is VIC?

Video Interactie Coaching is een begeleidingsmethode voor medewerkers in de zorg, gericht op verbetering van onbegrepen gedrag van een cliënt. Video coaching is een vorm van begeleiding, gericht op het anders leren kijken naar communicatie met cliënten. En daardoor het leveren van  kwalitatieve  zorg met behulp van videofeedback en oefenen met probleemsituaties.

In april 2016 is er een groep van 7 medewerkers van Sint Jacob gestart met de opleiding Video Interactie Coaching. De opleiding is verzorgd door de Wever in Tilburg. Het traject heeft in totaal 1,5 jaar geduurd. Maandelijks vonden er coaching- en theorielessen plaats. De medewerkers zijn aan de slag gegaan met de praktijkopdrachten op de verschillende locaties binnen Sint Jacob.

De video interactie coach heeft binnen Sint Jacob specifieke taken: gesprekken voeren met zorgverleners, het maken van video opnames, het analyseren van beelden en probleemsituaties, het opstellen van een plan van aanpak en het geven van video feedback aan zorgverleners.

Het analyseren van de videobeelden gebeurt aan de hand van de basis principes van communicatie. Tijdens de analyse wordt er gekeken naar het openen van het contact, het volgen van de cliënt, het ontvangen van boodschappen, op een instemmende wijze benoemen, beurtverdeling en leiding nemen en het afsluiten van het gesprek. Een gemiddeld coaching traject duurt 4 tot 6weken.

Inmiddels heeft de groep collega´s de opleiding succesvol afgerond en is aan het werk als video interactie coach.

Door Sandra Koolen en Marjo de Graaf

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!