ZOED onderdeel van nieuwbouw op Boerhaaveterrein

Op het terrein van het voormalig verpleeghuis Boerhaave in Schalkwijk ontwikkelt ouderenzorgorganisatie Sint Jacob een complex met diverse appartementen voor ouderen die zorg nodig hebben. Sint Jacob wil een levendig gebied creëren waar zowel gewoond als gewerkt wordt en waar bewoners en mensen uit de buurt elkaar ontmoeten. Vandaag, maandag 21 september, hebben Sint Jacob en de drie partijen die samen een ZOED (Zorgverleners Onder Een Dak) vormen, een intentieverklaring ondertekend voor het vestigen van de ZOED op het terrein.

Verbinding met de wijk

Sint Jacob heeft als doel om samen met partners het terrein zo in te richten dat er diverse faciliteiten voor bewoners zijn die tevens een functie hebben voor de wijk. “Ons uitgangpunt is om samen meer waarde te creëren voor de cliënten, de wijk en de medewerkers van Sint Jacob”, aldus Eduard van Bockel, bestuurder van Sint Jacob. “We zijn blij met de samenwerking met de drie partijen die hun ZOED op het terrein zullen huisvesten. Deze ZOED met een huisarts, apotheek en fysiotherapiepraktijk is een aanwinst voor onze bewoners en voor de wijk. Doordat faciliteiten zoals deze ZOED, een kinderopvang en een brasserie zich op het terrein zullen vestigen, ontstaat een open verbinding met de buurt en profiteert jong en oud van de nieuwbouw op het Boerhaave terrein.” 

Samenwerken is meer dan samen werken

Samenwerking met Sint Jacob is voor de ZOED een prachtige aanvulling op de zorg aan de bewoners in de wijk. De partners in de ZOED – de fysiotherapeut, apotheek en huisarts – werken al lang samen. “Omdat we elkaar binnen de ZOED goed weten te vinden, schakelen we sneller in het bieden van zorg en komen we samen tot creatieve oplossingen” aldus de ZOED. “Zo willen we dat ook met Sint Jacob: een samenwerking waarin medewerkers van Sint Jacob en de ZOED elkaar gemakkelijk vinden en gezamenlijk de verantwoordelijk voor de zorg aan bewoners in de wijk dragen.” Zo’n samenwerking vraagt om goede afstemming en elkaars werkterrein kennen. In de aanloop naar de oplevering van de nieuwbouw gaan Sint Jacob en de ZOED hier samen vorm aan geven door een gedeelde visie op zorg op te stellen. “Ook de opzet van de nieuwbouw draagt bij aan elkaar leren kennen: de locatie nodigt uit om op vrijdag in de brasserie met elkaar de week af te sluiten of in de pauze te genieten van het groen van de tuin en zo in contact te zijn met elkaar, de bewoners en bezoekers uit de buurt. We zien uit naar de mooie samenwerking naast elkaar en mét elkaar… onder het motto, ‘Samenwerken is meer dan alleen samen werken’.”

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!