Visie en missie

Sint Jacob streeft ernaar ouderen zoveel als mogelijk regie over hun eigen leven te laten houden. Dat betekent heel eenvoudig dat wij er naar streven dat u zoveel mogelijk moet kunnen leven en wonen zoals u wilt. Dat u verzorgd wordt en andere dienstverlening krijgt op het moment dat u die nodig heeft op de plaats die u het beste uitkomt. Dat is het uitgangspunt bij alles wat Stichting Sint Jacob doet. Wij willen u bij het ouder worden helpen door u met raad en daad terzijde te staan.

Dat vertaalt zich in de volgende zin waarin al onze waarden zijn samengevoegd en die alle medewerkers van Sint Jacob uitdragen.

Cliënten ervaren bij Sint Jacob toewijding en zorgzaamheid. Er is aandacht voor levenservaringen en overtuigingen. Iedere cliënt is uniek. Cliënten bij Sint Jacob voelen zich geborgen en ook gerespecteerd in hun autonomie. Dat is de basis voor nu én in de toekomst. Dat is de ambitie van Sint Jacob.

Folder JacobWijzer