Vrijwilligers

Stichting Sint Jacob gaat uit van de behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënt.
De vraag- en klantgerichte visie en werkwijzen die hierop aansluiten, uiten zich in het dagelijks handelen van medewerkers en vrijwilligers. Toewijding, zorgzaamheid, geborgenheid, aandacht voor levenservaringen en respect voor de autonomie van de cliënt zijn kernwaarden in de ambitie van Stichting Sint Jacob. Een belangrijk onderdeel van het werken volgens de autonomie en wensen van onze cliënten is dat wij willen voorzien in een passend activiteitenaanbod. Samen met vrijwilligers maken we het mogelijk deze activiteiten te begeleiden en vorm te geven.

JacobActief

JacobActief is de afdeling binnen Sint Jacob die zorg draagt voor werving en begeleiding van vrijwilligers, die (nieuwe) activiteiten en clubs bedenkt en begeleid en daarnaast zorgdragen voor bewegingsagogische activiteiten. Er zijn diverse (creatieve) clubs, sport- en spelactiviteiten en bewegen in groepsverband. Ook zijn er vrijwilligers die in de huiskamers werken of begeleiding bieden bij individuele wensen. Waar jouw interesse ook ligt, samen kijken we graag naar de mogelijkheden die er zijn.

Van vrijwilligers verwachten we dat zij zich laten leiden door de wensen van de cliënt en dat zij graag met ouderen willen werken. Het is belangrijk dat je sociale vaardigheden bezit om met ouders, collega’s en mantelzorgers om te gaan. Omdat je veel met anderen te maken hebt is het belangrijk dat je in teamverband en zelfstandig kunt werken. Als het spreken van de Nederlandse taal nog moeilijk is kunnen we samen kijken naar een werkplek waar je dit kunt leren.

We vinden dat je als vrijwilliger ook mogelijkheden moet hebben om jezelf te ontwikkelen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Daarom bieden we je mogelijkheden om deel te nemen aan overleg, het volgen van deskundigheidsbevordering en cursussen en krijg je kansen zelfstandig invulling te geven aan je vrijwilligerswerk. Samen maken we afspraken over je beschikbaarheid en inzet. Je kunt op regelmatige basis werken, maar ook incidenteel ondersteunen. Ben je goed in organiseren, overzicht bewaren en plannen? Voor veel activiteiten is een coördinator nodig.

Enthousiast geworden? Hieronder vind je een korte beschrijving van diverse mogelijkheden in vrijwilligerswerk. Neem voor meer informatie contact op met Renske van Dijk via 06-20350731 of r.vandijk@sintjacob.nl

Vrijwilliger thuis

Bij Sint Jacob willen we het gevoel ‘thuis zijn’ zoveel als mogelijk creëren voor alle cliënten. We willen een veilig en geborgen huis zijn en daar waar mogelijk cliënten stimuleren hier actief in deel te nemen. Als je graag op een huiskamer wilt ondersteunen (bijvoorbeeld door het samen lezen van de krant, een spelletje doen, koffie delen en daardoor aandacht hebben voor de cliënten), is dit zeker geschikt voor jou. Ook als je het leuk vindt om te ondersteunen bij individuele wensen, zoals bijvoorbeeld wandelen of een boodschap doen, kun je je hiervoor aanmelden.

Vrijwilliger recreatie

Ook op je oude dag heb je behoefte aan een uitstapje en leuke optredens. Waar mogelijk gaan we samen graag op pad en met regelmaat is er ook een optreden of voorstelling op de locatie. Vind jij het leuk daarbij te helpen?

Vrijwilliger clubs

In groepsverband vinden er op alle locaties clubactiviteiten plaats. Je kunt denken aan creatieve activiteiten (zoals handwerken, schilderen of bloemschikken), maar ook een Bingo valt onder een club. Onze bewoners zijn lid en gaan (vaak op wekelijkse basis) naar een club. Ben je creatief of help je graag met het halen en brengen van bewoners, dan is dit op je lijf geschreven.

Vrijwilliger ondersteuning

Je kunt je vast wel voorstellen dat er op locaties altijd mensen nodig zijn voor hand- en spandiensten. Steek jij graag de handen uit de mouwen en kun je bijvoorbeeld goed overweg met gereedschap of techniek, dan zijn er zeker klussen waarbij je kunt ondersteunen. Heb je groene vingers, dan kun je in de tuin terecht en maak je graag foto’s dan kun je helpen bij het inrichten van de kabelkrant. Of misschien heb je wel een andere handigheid; laat het ons weten.

Kijk voor een overzicht van al onze open plaatsen op https://www.ikwilvrijwilligerswerkdoen.nl/organisatie/448/Sint-Jacob-.html. 

 

 

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen persoonsgegevens opslaan.
De video's op deze site plaatsen cookies van diverse videoplatforms. Daarvoor is je toestemming vereist.
Klik op 'Akkoord' als je de video's wilt zien.
Klik op 'Sluit' om alleen functionele en analytische cookies te plaatsen.
Meer informatie in de privacyverklaring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close