Wij zien wie u nu bent. En wie u ooit was.

Wij doen er alles aan om te zorgen dat ouderen zich bij ons thuis voelen, of ze nu enkele weken bij ons verblijven of jarenlang bij ons wonen. Ruim 750 medewerkers en 300 vrijwilligers bieden hen dagelijks liefdevol een helpende hand. Onze cliënten ontvangen, indien nodig, zeven dagen per week 24 uur per dag zorg en ondersteuning omdat ze kwetsbaar zijn vanwege een ziekte, zoals Alzheimer of Parkinson, of beperkt vanwege (tijdelijke) invaliditeit. 

Persoonsgerichte zorg

Hoe onze zorg eruitziet, verschilt van mens tot mens. Per slot van rekening is iedereen anders, en alleen u kunt ons vertellen welke zorg u nodig heeft en hoe en wanneer u die graag ontvangt. Daarom leren wij u in de tijd dat u bij ons bent graag goed kennen. Wat zijn uw dagelijkse routines? Welke mensen en welke bezigheden zijn belangrijk? Waar wordt u blij van?

Onze zorg- en welzijnsmedewerkers zijn altijd in de buurt en kijken en luisteren met aandacht. Het doel van onze zorg is dat u zich veilig en geborgen voelt, zodat u helemaal kunt zijn wie u bent. 

Zorg bij dementie

Zorg bij dementie kent verschillende vormen. Afhankelijk van uw indicatie woont u in een eigen appartement op een open of gesloten afdeling, eventueel in een kleinschalige setting. 

Zorg bij lichamelijke aandoening

Hebt u dagelijks zorg en ondersteuning nodig vanwege een lichamelijke aandoening, zoals invaliditeit? Dan kunt u terecht op een van onze somatische afdelingen.

Kleinschalige zorg

Kleinschalige zorg is een goede oplossing voor ouderen die vanwege hun (gevorderde) dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen. Een woongroep telt acht clienten. zij hebben ieder hun eigen kamer een delen een gezellige woonkamer  -en keuken.

 

Eerstelijnsverblijf 

Hebt u medische zorg nodig en kunt u daarom tijdelijk niet thuis wonen? Wij bieden kortdurend eerstelijns verblijf (ELV). ELV is een tijdelijke opname in een van onze woonzorglocaties, van minimaal 24 uur tot maximaal drie maanden.

Serviceflats

In Schalkweide bevinden zich op etage 10, 11 en 12 serviceflats. Kunt u nog zelfstandig wonen maar heeft u wel thuiszorg nodig? Dan komt u voor deze flats in aanmerking. 

Behandeling 

Iedere locatie beschikt over gekwalificeerde, vaste zorgteams en een multidisciplinair behandelteam van artsen en paramedici. Daarin werken specialisten Ouderenzorg nauw samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en logopedisten. 

Welzijn

Actief blijven is op elke leeftijd belangrijk. Samen creatief bezig zijn of een gezellig uitstapje maken, zorgt ervoor dat u lekker in uw vel zit. JacobActief organiseert het jaar rond tal van activiteiten. Het aanbod verschilt per locatie.

Kwaliteit

Wij investeren in de ontwikkeling en vitaliteit van onze medewerkers en zoeken in dialoog met u en uw naasten voortdurend naar manieren om onze kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Zorg regelen

Wat mag u van ons verwachten? En wanneer kunt u bij ons komen wonen, verblijven of revalideren? Wij helpen u graag. 

Heeft u vragen over onze zorg?