Wonen met zorg

Wij zien wie u nu bent. En wie u ooit was.

Hart voor zorg

Sint Jacob heeft hart voor zorg. Bij ons kunt u wonen, herstellen of revalideren zoals u dat wilt. In een comfortabele omgeving die veilig en vertrouwd voelt, met de ondersteuning die het beste bij u past.

Wij vinden het belangrijk dat u bij ons zo veel mogelijk het leven kunt voortzetten dat u gewend bent. Uw leefwereld vormt onze zorg. En we begrijpen dat we beter voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Eén levensfase vertelt immers niet uw hele verhaal.

Zorg bij dementie

Zorg bij dementie kent verschillende vormen. Afhankelijk van uw indicatie woont u in een eigen appartement op een open of gesloten afdeling, eventueel in een kleinschalige setting. 

Verpleeghuiszorg

Bij Sint Jacob krijgt u behandeling, verpleging, zorg en begeleiding in een beschermde woonomgeving. U heeft een beperking waarvoor u uitgebreide zorg, verpleging en/of toezicht nodig heeft.

Kleinschalige zorg

Kleinschalige zorg is een goede oplossing voor ouderen die vanwege hun (gevorderde) dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen. Een woongroep telt acht clienten. zij hebben ieder hun eigen kamer een delen een gezellige woonkamer  -en keuken

Eerstelijnsverblijf 

Hebt u medische zorg nodig en kunt u daarom tijdelijk niet thuis wonen? Wij bieden kortdurend eerstelijns verblijf (ELV). ELV is een tijdelijke opname in een van onze woonzorglocaties, van minimaal 24 uur tot maximaal drie maanden.

Serviceflats

In Schalkweide bevinden zich op etage 10, 11 en 12 serviceflats. Kunt u nog zelfstandig wonen maar heeft u wel thuiszorg nodig? Dan komt u voor deze flats in aanmerking. 

Behandeling 

Iedere locatie beschikt over gekwalificeerde, vaste zorgteams en een multidisciplinair behandelteam van artsen en paramedici. Daarin werken specialisten Ouderenzorg nauw samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en logopedisten. 

Welzijn

Actief blijven is op elke leeftijd belangrijk. Samen creatief bezig zijn of een gezellig uitstapje maken, zorgt ervoor dat u lekker in uw vel zit. JacobActief organiseert het jaar rond tal van activiteiten. Het aanbod verschilt per locatie.

Kwaliteit

Wij investeren in de ontwikkeling en vitaliteit van onze medewerkers en zoeken in dialoog met u en uw naasten voortdurend naar manieren om onze kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Zorg regelen

Wat mag u van ons verwachten? En wanneer kunt u bij ons komen wonen, verblijven of revalideren? Wij helpen u graag. 

Heeft u vragen over onze zorg?