Algemene voorwaarden

Wordt u opgenomen bij Sint Jacob, dan sluiten wij een overeenkomst met u af. Afhankelijk van de zorg die u gaat ontvangen, is dit een overeenkomst Zorg met Verblijf, Eerstelijnsverblijf of Geriatrische Revalidatie. Bij de overeenkomst ontvangt u ook onze Algemene Voorwaarden. Dit zijn schriftelijke afspraken die helder omschrijven wat de rechten en plichten zijn van u als cliënt en van Sint Jacob als zorgaanbieder. Met de voorwaarden weet u precies wat u van ons mag verwachten en waar u ons op kunt aanspreken. De Algemene Voorwaarden vindt u hieronder:

De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door ActiZ en ZorgthuisNL (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens de cliënten) en treedt in werking per 1 januari 2022.

 

Wat zijn uw rechten?

De belangrijkste zijn:

  • U ontvangt duidelijke informatie over de zorg die de zorgaanbieder biedt. Deze informatie krijgt u op papier, mondeling of via de website van de zorgaanbieder.
  • U krijgt informatie over de zorg die vergoed wordt vanuit de verzekering.
  • U krijgt informatie over aanvullende diensten waaruit u kunt kiezen en die u zelf moet betalen. U bent niet verplicht om aanvullende diensten af te nemen.
  • De zorgaanbieder vertelt u hoe hij omgaat met uw persoonlijke gegevens.
  • U heeft recht op veilige zorg en veilige hulpmiddelen.
  • Als u zorg krijgt van meer aanbieders, dan stemmen zij dat met elkaar af. Ook spreken zij af wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.

 

Wat zijn uw plichten?

De belangrijkste zijn:

  • U moet de zorgaanbieder informatie geven over onder andere uw gezondheid en de medicijnen die u op dat moment gebruikt.
  • U en uw naasten moeten zich houden aan de huisregels, als deze van toepassing zijn.
  • U moet de rekeningen van de zorgaanbieder op tijd betalen.
  • U moet ervoor zorgen dat de medewerkers van de zorgaanbieder veilig hun werk kunnen doen.

 

Bron: publieksfolder ActiZ

Scroll naar boven