"Zorgen doe je het beste samen."

Cliëntinformatie

Sint Jacob heeft hart voor zorg. We vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk het leven kunt voortzetten zoals u het gewend bent. Dat u kunt wonen of verblijven zoals u dat wilt, in een comfortabele omgeving die veilig en vertrouwd voelt, en dat u zorg en ondersteuning ontvangt op de manier die bij u past.

Hier vindt u handige informatie voor u, en voor uw naaste(n). 

Caren

Caren is de digitale omgeving waar we met elkaar informatie delen over uw zorg. Dit gebeurt op een veilige manier. 

Mantelzorg

Mantelzorg is een essentiële, waardevolle aanvulling op onze professionele zorg.

Geestelijke verzorging

Sint Jacob heeft hart voor zorg en aandacht voor heel de mens. Ook voor wat u innerlijk bezighoudt.

Medezeggenschap

Goede zorg maken we samen. Daarom heeft u als cliënt(vertegenwoordiger) medezeggenschap in onze organisatie.

Complimenten en klachten

Wilt u ons een compliment maken, of heeft u een klacht over onze zorg en dienstverlening? Wij horen graag van u!

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van u als cliënt en Sint Jacob als zorgaanbieder. Wel zo duidelijk!

Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!