Zorg regelen

 • Wij helpen u graag verder.

Heeft u hulp of zorg nodig vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd? Lees hier hoe u verschillende vormen van hulp en zorg regelt. Van hulp van uw eigen netwerk of vrijwilligers, tot professionele zorg vanuit de verschillende zorgwetten.

Wonen met zorg

Soms lukt het eenvoudig niet meer om zelfstandig te wonen. Ook niet met hulp van de thuiszorg en mantelzorgers. Dan komt u in aanmerking voor wonen met zorg. Hieronder hebben wij alle belangrijke informatie verzameld voor het regelen van deze zorg.

 • Aanvraag Wlz-indicatie

  Wonen met zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is er voor mensen met een lichamelijke beperking of (gevorderde) dementie die 24 uur per dag zorg in nabijheid nodig hebben.

  Wilt u in aanmerking komen voor wonen met zorg? Dan heeft u een Wlz-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie vraagt u zelf aan; op de website van het CIZ staat hoe u dat doet.

  Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, verzamelt het CIZ allerlei informatie over u, bijvoorbeeld over uw gezondheid en uw huishouden. Het CIZ voert ook een gesprek met u.

  De beoordeling vindt altijd plaats op basis van objectieve criteria. In uw indicatie kunt u lezen op welke zorg u recht heeft.

  Meer informatie over de Wet langdurige zorg vindt u hier.

 • Kosten

  Uw verblijf in het verpleeghuis of woonzorgcentrum wordt vergoed uit de Wet langdurige zorg. U betaalt altijd een eigen inkomens afhankelijke bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent hoeveel de eigen bijdrage is. U betaalt de eigen bijdrage ook aan het CAK. Benieuwd naar de hoogte van uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

  Voor meer informatie over uw eigen bijdrage kunt u ook terecht op de website van het CAK.

   

  Aanmelden en wachtlijsten

  De zorgadviseurs van Sint Jacob helpen u graag. Neem voor al uw vragen en actuele informatie over onze wachtlijst contact op met onze afdeling:

  Bureau Zorgbemiddeling

  Telefoon: 023 892 29 80 (optie 1)

  E-mail: zorgbemiddeling@sintjacob.nl

   

  Ondersteuning thuis

  Heeft u geen indicatie maar wel zorg aan huis nodig? Neem dan contact met uw huisarts of de afdeling WMO, zorg en welzijn van uw gemeente.

Revalidatie

Een revalidatietraject volgt meestal op een ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld als u bent geopereerd, een oncologische behandeling hebt ondergaan of als u herstelt van hersenletsel. Hieronder hebben wij alle belangrijke informatie verzameld voor het regelen van uw revalidatie.

 • Kosten

  De revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wilt u weten met welke verzekeringen wij een contract hebben neem dan contact op met Bureau Zorgbemiddeling.

   

  Aanmelden en wachtlijsten

  De specialist vanuit het ziekenhuis regelt uw verwijzing en meldt u aan bij de JacobKliniek. Revalidatie vindt plaats in de JacobKliniek. Neem voor actuele informatie over onze wachtlijst contact op met Bureau Zorgbemiddeling.

 •  

  Bureau Zorgbemiddeling

  Telefoon: 023 892 29 80 (optie 1)

  E-mail: zorgbemiddeling@sintjacob.nl

Eerstelijns verblijf

U woont zelfstandig en wil dat ook blijven doen. Maar nu heeft u tijdelijk 24 uur per dag zorg nodig, bijvoorbeeld omdat uw gezondheid hard achteruit gaat of u net uit het ziekenhuis bent ontslagen. Misschien komt u in aanmerking voor kortdurend verblijf. Hieronder hebben wij alle belangrijke informatie verzameld voor het regelen van deze zorg.

 • Aanvraag indicatie

  Een indicatie voor eerstelijns verblijft loopt via uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde of ziekenhuis.

   

  Kosten

  De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wilt nu weten met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben, neem dan telefonisch contact op met Bureau Zorgbemiddeling.

 • Aanmelden en wachtlijsten

  De zorgadviseurs van Sint Jacob helpen u graag. Neem voor al uw vragen en actuele informatie over onze wachtlijst contact op met onze afdeling:

  Bureau Zorgbemiddeling

  Telefoon: 023 892 29 80 (optie 1)

  E-mail: zorgbemiddeling@sintjacob.nl

Wilt u meer informatie over hoe u het beste uw zorg kunt regelen?

Scroll naar boven