Tijdelijk verblijf

Kortdurende betrokken en deskundige zorg.

Eerstelijns verblijf, of kortdurend verblijf, is een goede oplossing als zelfstandig thuis wonen voor een korte periode medisch onverantwoord is. Dit is bijvoorbeeld het geval als u enkele dagen wel medische zorg nodig hebt, maar geen specialistische behandeling, of als u na ontslag uit het ziekenhuis een paar weken moet aansterken. De opname duur wordt afgestemd naar aanleiding van een multidisciplinair overleg met behandelaren en de de zorg.

Eerstelijns verblijf

Hebt u medische zorg nodig en kunt u daarom tijdelijk niet thuis wonen? Sint Jacob biedt kortdurend eerstelijns verblijf (ELV). ELV is een kortdurende opname in een van onze woonzorglocaties, van minimaal 24 uur tot maximaal drie maanden.

Momenteel kunt u voor eerstelijns verblijf terecht in onze woonzorglocatie Klein België. Deze locatie ligt aan de rand van Schalkwijk en biedt naast eerstelijns verblijf ook kleinschalige zorg aan ouderen met dementie. Meer informatie over Klein België leest u hier.

Kortdurende opname

Tijdelijk verblijf, ofwel eerstelijns verblijf, is een goede oplossing als zelfstandig thuis wonen voor een korte periode medisch onverantwoord is. Dit is bijvoorbeeld het geval als u enkele dagen wel medische zorg nodig hebt, maar geen specialistische behandeling, of als u na ontslag uit het ziekenhuis een paar weken moet aansterken. De opname duur wordt afgestemd naar aanleiding van een multidisciplinair overleg met behandelaren en de de zorg.

Vooruitstrevende zorg

De zorg tijdens het eerstelijns verblijf hangt samen met uw indicatie. Er zijn twee mogelijkheden: hoog complex herstel en palliatief terminale zorg. Bij hoog complex herstel ligt die verantwoordelijkheid in handen van onze specialist Ouderengeneeskunde. Is de kortdurende opname gericht op medisch herstel? Dan streven wij naar een zo spoedig mogelijke terugkeer naar uw eigen huis. Blijkt dat uiteindelijk toch niet mogelijk, dan kunnen wij zorgen voor een permanente plaatsing in een van onze woonzorglocaties. In dat geval verhuist u naar een ander appartement.

Zorg regelen

Hoe regelt u deze zorg? Om u zo goed mogelijk op weg te helpen, om uiteindelijk de zorg te vinden die u nodig heeft, hebben we hier alle informatie op een rij.

Logeerzorg

Om te voorkomen dat mantelzorgers langdurig veel van zichzelf vragen en overbelast raken, is het verstandig dat ze af en toe op adem komen. Samen met zorgaanbieders Kennemerhart, Zorggroep Reinalda en Zorgbalans bieden wij daarom respijtzorg in de vorm van logeerzorg aan mensen die niet zelfstandig thuis kunnen blijven als de mantelzorger om welke reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar is.

Mantelzorgers kunnen voor het regelen van geplande logeerzorg terecht bij de respijtcoaches van Tandem. Zij weten alles over de kosten, het regelen van de financiering via Wlz en Wmo en over de eigen bijdrage die verschuldigd is. Meer informatie vindt u via www.tandemmantelzorg.nl.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor tijdelijk verblijven bij Sint Jacob? Onze zorgadviseurs staan u graag te woord.

Scroll naar boven