Samen sterk tegen corona.

Ga binnen deze pagina naar...

Corona

Vanwege de hoge vaccinatiegraad onder cliënten en medewerkers is het risico op een onderlinge besmetting binnen onze locaties heel klein. In het uitzonderlijke geval dat zich toch een besmetting voordoet is het verloop van de ziekte bij gevaccineerde personen doorgaans zeer mild en zijn zij aanzienlijk minder besmettelijk. Hierdoor is, ook voor de enkele niet gevaccineerde bewoners, het risico op een corona besmetting zeer laag. Mocht er wel een besmetting plaatsvinden dan wordt u via de betreffende locatie geïnformeerd. 

Natuurlijk vragen we iedereen nadrukkelijk om zich te houden aan de richtlijnen:

  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van onze locatie. Schud geen handen en hoest of nies in uw elleboog.
  • Bezoek is niet welkom met (lichte) klachten, na een positieve zelftest of na contact met iemand met corona.

Updates

Update 24 februari

Vanaf vrijdag 25 februari, versoepelt de overheid diverse coronamaatregelen: o.a. het houden van 1,5 meter afstand is niet meer verplicht en het dragen van een mondneusmasker is alleen nog verplicht in bepaalde situaties. Dit is goed nieuws omdat wij nu ook binnen Sint Jacob diverse coronamaatregelen versoepelen.

Vanuit het ROAZ, het regionaal overlegorgaan acute zorg, waaraan ouderenzorginstellingen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen deelnemen, is echter het dringende advies gekomen om o.a. binnen verpleeghuizen en woonzorgcentra een mondneusmasker te dragen. Dit is vooral vanwege de toch nog hoge besmettingsgraad onder medewerkers, wat extra druk op de zorg legt.

Sint Jacob neemt het advies van het ROAZ over en adviseert medewerkers, bezoekers en leveranciers om een mondneusmasker te dragen. Het is aan de professionele afweging van de medewerkers zelf om te beoordelen in welke situatie zij wel of geen mondneusmasker dragen.

Ook voor bezoekers geldt dat wij hen vragen zelf de afweging maken of het dragen van een mondneusmasker in een bepaalde situatie noodzakelijk is. Bewoners kunnen weer zo veel bezoekers ontvangen als zij willen en bezoek is welkom in het appartement van de bewoner en in de gemeenschappelijke ruimtes.

Omdat het dragen van een mondneusmasker een eigen afweging is, is het niet noodzakelijk om mensen aan te spreken indien zijn geen mondneusmasker dragen.

Update 26 januari

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week hebben wij besloten dat vanaf  donderdag 27 januari 2022 de restaurants in onze locaties ook weer geopend zijn voor bezoek.

Update 13 januari

Door het oplopend aantal corona besmettingen is de kans groter dat een bewoner of revalidant in aanraking komt met een positief getest persoon. Dit kan plaatsvinden tijdens een bezoek buiten onze locatie of wanneer men iemand op bezoek krijgt binnen onze locatie. We willen voorkomen dat er via een bezoek onbedoeld een besmetting mee naar binnen gebracht wordt. Daarom vragen we onze bewoners en revalidanten met klem om het kenbaar te maken indien zij met een besmet persoon in contact zijn geweest. Tevens verzoeken we bezoekers om het direct te melden indien zij na het ontmoeten van een van onze bewoners of revalidanten achteraf besmet bleken. Onze deskundigen kunnen dan beoordelen welk risico daarbij gelopen is.

Indien een bewoner of revalidant een risicovol contact heeft gehad waarbij er een kans is op een besmetting, dan dient deze in quarantaine te gaan op het eigen appartement of kamer. Op de eerste en de vijfde dag ondergaat men een coronatest. Indien dit voor een bewoner of revalidant zeer belastend of niet mogelijk is, dan zullen onze arts en locatiemanager kijken naar andere mogelijkheden.

 Update 21 december

Naar aanleiding van de extra coronamaatregelen hebben wij ook aanvullende maatregelen genomen:

– Het restaurant is alleen open voor onze cliënten, dus niet voor bezoek. 

– De kapper is gesloten.

– De pedicure komt alleen langs voor medisch noodzakelijke behandelingen.

Update 4 november

Het aantal corona besmettingen in Nederland is de laatste weken fors toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat het kabinet afgelopen dinsdag extra maatregelen en adviezen bekend gemaakt heeft. Sint Jacob neemt het advies tot het preventief dragen van een mondneusmasker over.

Medisch mondneusmasker verplicht

Om het risico op een besmetting voor onze bewoners en medewerkers zo klein mogelijk te houden stellen we het dragen van een mondneusmasker vanaf zaterdag 6 november verplicht. Dit geldt niet voor de bewoners maar wel voor onze medewerkers, vrijwilligers, bezoekers vanaf 13 jaar en andere personen die de locatie betreden. Bij de ingang van elke locatie liggen medisch mondneusmaskers voor bezoekers klaar. 

 Update 17 september

Eind juli was er in Nederland sprake van een forse toename van het aantal coronabesmettingen en adviseerde de landelijke overheid om het preventief dragen van een mondneusmasker binnen verpleeghuizen weer verplicht te stellen. Wij hebben dat advies toen overgenomen.

Inmiddels is de situatie verbeterd en heeft de regering verdere versoepelingen aangekondigd. Dit betekent dat wij per vrijdag 17 september de verplichting tot het dragen van een mondneusmasker weer kunnen afschaffen.

Het afschaffen van de verplichting om preventief een mondneusmasker te dragen kan onder deze voorwaarden:

– Het staat iedereen vrij om een medisch mondneusmasker te blijven dragen. Deze blijven op de locatie beschikbaar bij de ingang.
– Medewerkers maken zelf een professionele afweging wanneer zij preventief een mondneusmasker dragen.
– Mocht er sprake zijn van een coronabesmetting, dan treedt het coronaprotocol in werking en is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen wederom verplicht.

Update 20 juli

Landelijk en regionaal is er sprake van een forse toename van het aantal coronabesmettingen. Voor onze regio is het advies om het preventief dragen van een mondneusmasker weer verplicht te stellen. Dit advies is afkomstig van de landelijke overheid en neemt Sint Jacob over.

Om het risico op een besmetting voor onze cliënten te verkleinen gaan onze medewerkers op alle locaties van Sint Jacob vanaf donderdag 22 juli a.s. weer preventief met een medisch mondneusmasker werken. Ook voor vrijwilligers, familieleden van bewoners en andere bezoekers stellen we het preventief dragen van een mondneusmasker weer verplicht. Bij de ingang van onze locaties liggen de medisch mondneusmasker voor bezoekers klaar. Zelf meegebrachte mondneusmaskers zijn niet toegestaan.

Het preventief dragen van een mondneusmasker bij het bezoeken van onze locaties blijft noodzakelijk totdat de situatie in de regio het toelaat deze maatregel weer op te heffen. Zodra zich een wijziging in de maatregel voordoet, worden de medewerkers, bewoners en hun eerste contactpersoon hierover geïnformeerd.

Update 24 juni

Vanaf zaterdag 26 juni wordt in Nederland een aantal coronamaatregelen versoepeld, dit kan vanwege het hoge % gevaccineerden en het lage aantal nieuwe besmettingen en uitbraken. Ook binnen Sint Jacob kunnen wederom een aantal maatregelen versoepeld worden, we volgen hiermee de maatschappelijke ontwikkelingen.

Bezoek

Er geldt voor alle locaties, inclusief de JacobKliniek, vanaf 26 juni geen maximum meer m.b.t. het aantal bezoekers dat een cliënt of revalidant kan ontvangen. Bezoek is in principe overal in en om het huis welkom: in het eigen appartement/kamer, in de tuin en in alle gemeenschappelijke ruimtes. Indien het in de gemeenschappelijke ruimtes te druk wordt om 1,5 meter afstand te houden of er onvoldoende ruimte overblijft voor de andere cliënten, dan dient de cliënt met het bezoek de ruimte te verlaten.

Bezoek hoeft zich niet vooraf online te registreren, dit geldt nu ook voor bezoekers van de JacobKliniek.

Op bezoek gaan buiten de locatie, indien gewenst inclusief overnachten, was al toegestaan voor bewoners. Dit geldt nu ook voor revalidanten. Bij terugkomst hoeft de cliënt niet in isolatie, tenzij hij of zij in contact geweest is met iemand met een coronabesmetting.

Mondneusmasker

In de JacobKliniek is het dragen van een mondneusmasker niet langer verplicht, tenzij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden van een kwetsbare cliënt.

Update 1 juni

Bezoekersregistratie niet meer nodig

Vanaf vandaag, 1 juni, is het voor alle locaties, met uitzondering van de JacobKliniek niet langer noodzakelijk om bezoek vooraf aan te melden via sintjacob.boekeenbezoek.nl. Ook op de locatie zelf houden wij geen registratie van de bezoekers meer bij.

Maximaal 4 bezoekers per keer

Het maximum aantal bezoekers dat een bewoner per bezoekmoment kan ontvangen is 4 personen, kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee. Er is geen limiet aan het aantal bezoekmomenten per dag.

Update 8 april

Het hoge aantal gevaccineerde bewoners van Sint Jacob maakt versoepelingen op de meeste locaties mogelijk. We zijn hier op 17 maart mee gestart. Al onze cliënten en eerste contactpersonen zijn hierover geïnformeerd. Wilt u weten om welke versoepelingen het gaat? Neem dan contact op met uw locatie. We blijven benadrukken dat het belangrijk is dat u niet op bezoek komt als u last heeft van (milde) klachten en dat u zich laat testen via de GGD, een zelftest is hiervoor niet geschikt. Mochten er verdere versoepelingen mogelijk zijn dan worden de medewerkers, bewoners en hun eerste contactpersoon hierover geïnformeerd.

Update 16 maart

Versoepelingen maatregelen

Dankzij het vaccineren van bewoners en medewerkers is in verpleeghuizen in heel Nederland een sterke daling te zien van het aantal besmettingen. Ook binnen onze locaties is deze trend zichtbaar. Daarom is het nu mogelijk om op een verantwoorde manier een aantal versoepelingen van de coronaregels door te voeren. Al onze cliënten en eerste contactpersonen zijn hierover geïnformeerd. Wilt u weten om welke versoepelingen het gaat, neem dan contact op met uw locatie.

De versoepelingen gaan in per woensdag 17 maart

Update 9 maart

Versoepelingen in aantocht

Dankzij het vaccineren van medewerkers en bewoners in verpleeghuizen is een sterke daling te zien in het aan aantal besmettingen binnen verpleeghuizen. Ook binnen de locaties van Sint Jacob wordt deze trend zichtbaar.

Met het vaccineren van onze bewoners en medewerkers is een grote stap gezet naar meer bewegingsvrijheid en een verbetering van het welzijn van onze bewoners. Op dit moment treffen we voorbereidingen om verantwoord diverse versoepelingen te kunnen doorvoeren die ten goede komen aan het welzijn van onze bewoners. Het gaat daarbij onder andere om de bezoekregeling, groepsactiviteiten, het gebruik van huiskamers en restaurant, kerkdiensten en hoe we externen weer veilig welkom kunnen heten in onze huizen.

Vanaf 17 maart van kracht

De voorbereidingen zijn, in overleg met onze cliëntenraad, in volle gang en zullen per 17 maart van kracht zijn. Voor die tijd worden de medewerkers, bewoners en hun eerste contactpersoon hierover geïnformeerd.

Meerhoeve en de JacobKliniek

Voor onze locatie Meerhoeve en de JacobKliniek blijven de huidige maatregelen ook na 17 maart van kracht. Omdat de bewoners van Meerhoeve nog niet gevaccineerd konden worden, is het nog niet mogelijk om de maatregelen voor deze locatie te versoepelen. De eerste vaccinatie voor deze bewoners zal waarschijnlijk eind maart plaatsvinden en de 2e vaccinatie volgt 4 weken later. Versoepelingen zijn dan op z’n vroegst 2 weken na de 2e prik mogelijk.13 Door het 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!