Wij werken dagelijks aan onze kwaliteit.

Kwaliteit

Wij investeren in de ontwikkeling en vitaliteit van onze medewerkers en zoeken in dialoog met u en uw naasten voortdurend naar manieren om onze kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Kwaliteitsplannen

Onze kwaliteitsdoelen en bijbehorende acties beschrijven we in kwaliteitsplannen, die tot stand komen in samenspraak met (vertegenwoordigers van) cliënten en medewerkers. De focus is op dit moment gericht op drie ontwikkelpunten:

-de basis versterken

-eigen regie cliënt en professional

-welbevinden cliënt

Het kwaliteitsverslag 2021 beschrijft de resultaten die in 2021 gerealiseerd zijn. 

Kwaliteitskeurmerk

Bij Sint Jacob werken we aantoonbaar aan de kwaliteit van onze zorg.

Dit doen we met PREZO, een kwaliteitssysteem dat beschrijft welke prestaties wij leveren aan onze cliënten. Vrijwel al onze locaties hebben het PREZO-keurmerk.

ZorgkaartNederland

De kwaliteit van onze zorg is ook inzichtelijk via ZorgkaartNederland. Op deze website kunnen mensen anoniem hun ervaringen met zorgverleners delen.

Bekijk de waarderingen

Cliëntervaringsonderzoek

Als het om kwaliteit gaat, houden we graag een vinger aan de pols. Daarom laten we periodiek een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zo kunnen we monitoren of onze zorg en dienstverlening daadwerkelijk verbeteren na genomen maatregelen en houden we inzicht in de waardering van onze cliënten en hun eerste contactpersonen. 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!