Hof van Jacob

Zorg van de toekomst

Hof van Jacob is het nieuwbouwcomplex met 256 zorgwoningen en diverse voorzieningen dat gerealiseerd wordt in Schalkwijk op het terrein tegenover het Spaarne Gasthuis waar voorheen verpleeghuis Boerhaave gevestigd was. Op het terrein worden naast de zorgwoningen ook (zorg)functies gerealiseerd, zoals een vestiging van Hero kindercentra, horeca en een ZOED (Zorgverleners Onder Een Dak). De woongebouwen liggen rondom een middengebied, een soort binnenplaats. Dit is ook het geval bij een ‘hof’. Een hof(je) is een plek waar men met elkaar woont, naar elkaar omkijkt en elkaar gemakkelijk tegenkomt. In een hof wonen is vertrouwd en beschermd, terwijl het ook midden in een stad of een wijk staat. Allemaal elementen die terug te vinden zijn in het Hof van Jacob.

Levendig woongebied

Wonen en leven als je ouder wordt op je eigen manier en vanuit je eigen gewoonten en cultuur, wie wil dat nou niet? Sint Jacob realiseert in samenwerking met andere organisaties een levendig woongebied voor senioren die zorg nodig hebben. In dit gebied gaan ontmoeten, wonen en leven zoals men wil, levendigheid en zorg dichtbij hand in hand. Net zoals andere groepen in de maatschappij bestaat ook de doelgroep ouderen uit mensen met elk hun eigen wensen en behoeften. Zo hebben bijvoorbeeld ouderen met dementie en ouderen met een lichamelijke beperking andere wensen ten aanzien van wonen en andere behoefte aan zorg en ondersteuning. Ook is het vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en andere vormen van zorgfinanciering belangrijk dat er keuzemogelijkheden worden gegeven op het gebied van wonen, zorg en diensten.

Het is daarom van belang dat Sint Jacob voldoende diversiteit in de mogelijkheden voor wonen, zorg en ondersteuning op de nieuwe locatie gaat bieden. Eenieder kan aan de hand van zijn persoonlijke situatie keuzes maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat een echtpaar waarvan één persoon een intensieve zorgvraag heeft, wel bij elkaar kunnen blijven wonen als ze dat willen.

Samen meer waarde

Sint Jacob streeft naar de realisatie van een levendige wijk o.b.v. de visies ‘Wonen, zorg en ontmoeten’ en ‘Persoonsgericht werken’ voor de bewoners, de wijk en de medewerkers van Sint Jacob. Het groen van de locatie en de ligging maken het mogelijk dat het nieuwe woongebied in verbinding wordt gebracht met de omliggende wijk. Zo ontstaat interactie tussen de buurtbewoners, de op het terrein aanwezige voorzieningen en de maatschappelijke organisaties, waarbij het vooral draait om het contact tussen mensen.

Wonen, zorg en ontmoeten

Voor de nieuwbouw is gekozen om een nieuw woon-zorg-concept te ontwikkelen met o.a. ‘Beschermd en Verzorgd Wonen’. Met deze nieuwbouw ontstaat een woongebied dat sociale verbindingen legt met de omliggende wijken.

Het concept ‘Beschermd Wonen’ bestaat uit 164 woningen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Deze woningen vormen een alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Sint Jacob biedt hier 24-uurs zorg. De toekomstige bewoners hebben naast een eigen tweekamerappartement ook een ruimte tot hun beschikking waar gezamenlijk kan worden gekookt en gegeten en waar dagelijks welzijnsactiviteiten plaatsvinden.

Ongeveer 20 studio’s zijn bestemd voor ‘Tijdelijk te Gast’. Hier kunnen mensen terecht die tijdelijk niet meer, of nog niet, verantwoord in hun eigen woning kunnen wonen, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of een verhuizing naar een woonomgeving met zorg nodig is.

Zo’n 72 woningen vallen binnen het concept ‘Verzorgd Wonen’. Hier woont men zelfstandig in een veilige woonomgeving waarin men bereid is naar elkaar om te kijken en waar activiteiten met elkaar worden georganiseerd. Zorg wordt volgens afspraak geleverd en valt in geval van nood dag en nacht op te roepen.

Daarnaast komen er in de nieuwbouw aanvullende (zorg)functies, zoals een vestiging van Hero Kindercentra en ook horeca. Ook het hoofdkantoor van Sint Jacob en de ZOED (Zorgverleners onder een dak, waaronder de huisarts, apotheek en fysiotherapie) krijgen in het gebied een plek.

Eerste bewoners in 2024

Sint Jacob start samen met bouwpartner KBK Bouwgroep met de bouw van het gedeelte van Hof van Jacob waar 24-uurszorg verleend zal worden aan mensen met een intensieve zorgvraag. De eerste woningen van dit deel worden naar verwachting in 2024 opgeleverd.

De ontwikkelingen van de zelfstandige seniorenwoningen door de vastgoedontwikkelaar zal later starten. De planning voor het opleveren van deze woningen is nog niet bekend.

Inschrijving

Heeft u interesse in de zelfstandige seniorenwoningen (Verzorgd Wonen)? Neem dan contact op met onze zorgadviseurs via 023 892 29 80 of zorgbemiddeling@sintjacob.nl. Meer informatie over de zorgwoningen (Beschermd Wonen) volgt later via de website.

 

Aanvullende informatie

Scroll naar boven