Hof van Jacob

Sint Jacob is bezig met het ontwikkelen van nieuwbouw op het terrein in Haarlem-Oost waar het gebouw van verpleeghuis Boerhaave stond. Het voormalige Boerhaave gebouw is geheel gesloopt. Op het terrein worden circa 250 zorgwoningen en (zorg)functies zoals een vestiging van Hero kindercentra, horeca en een ZOED (Zorgverleners Onder Een Dak) gerealiseerd.
De naam van de nieuwbouwontwikkeling is ‘Hof van Jacob’. De woongebouwen liggen rondom een middengebied, een soort binnenplaats. Dit is ook het geval bij een ‘hof’. Een hof(je) is een plek waar men met elkaar woont, naar elkaar omkijkt en elkaar gemakkelijk tegenkomt. In een hof wonen is vertrouwd en beschermd, terwijl het ook midden in een stad of een wijk staat. Allemaal elementen die terug te vinden zijn in deze nieuwbouwontwikkeling van Sint Jacob.

Levendig woongebied
Wonen en leven als je ouder wordt op je eigen manier en vanuit je eigen gewoonten en cultuur, wie wil dat nou niet? Sint Jacob realiseert in samenwerking met andere organisaties een levendig woongebied voor senioren die zorg nodig hebben. In dit gebied gaan ontmoeten, wonen en leven zoals men wil, levendigheid en zorg dichtbij hand in hand. Net zoals andere groepen in de maatschappij bestaat ook de doelgroep ouderen uit mensen met elk hun eigen wensen en behoeften. Zo hebben bijvoorbeeld ouderen met dementie en ouderen met een lichamelijke beperking andere wensen ten aanzien van wonen en andere behoefte aan zorg en ondersteuning. Ook is het vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en andere vormen van zorgfinanciering belangrijk dat er keuzemogelijkheden worden gegeven op het gebied van wonen, zorg en diensten.
Het is daarom van belang dat Sint Jacob voldoende diversiteit in de mogelijkheden voor wonen, zorg en ondersteuning op de nieuwe locatie gaat bieden. Eenieder kan aan de hand van zijn persoonlijke situatie keuzes maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat een echtpaar waarvan één persoon een intensieve zorgvraag heeft, wel bij elkaar kunnen blijven wonen als ze dat willen.

Samen meer waarde
Sint Jacob streeft naar de realisatie van een levendige wijk o.b.v. de visies ‘Wonen, zorg en ontmoeten’ en ‘Persoonsgericht werken’ voor de bewoners, de wijk en de medewerkers van Sint Jacob. Het groen van de locatie en de ligging maken het mogelijk dat het nieuwe woongebied in verbinding wordt gebracht met de omliggende wijk. Zo ontstaat interactie tussen de buurtbewoners, de op het terrein aanwezige voorzieningen en de maatschappelijke organisaties, waarbij het vooral draait om het contact tussen mensen.

Wonen, zorg en ontmoeten
Voor de nieuwbouw is gekozen om een nieuw woon-zorg-concept te ontwikkelen met o.a. ‘Beschermd en Verzorgd Wonen’. Met deze nieuwbouw ontstaat een woongebied dat sociale verbindingen legt met de omliggende wijken.

Het concept ‘Beschermd Wonen’ bestaat uit 164 woningen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Deze woningen vormen een alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Sint Jacob biedt hier 24-uurs zorg. De toekomstige bewoners hebben naast een eigen tweekamerappartement ook een ruimte tot hun beschikking waar gezamenlijk kan worden gekookt en gegeten en waar dagelijks welzijnsactiviteiten plaatsvinden.
Ongeveer 20 studio’s zijn bestemd voor ‘Tijdelijk te Gast’. Hier kunnen mensen terecht die tijdelijk niet meer, of nog niet, verantwoord in hun eigen woning kunnen wonen, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of een verhuizing naar een woonomgeving met zorg nodig is.

Zo’n 70 woningen vallen binnen het concept ‘Verzorgd Wonen’. Hier woont men zelfstandig in een veilige woonomgeving waarin men bereid is naar elkaar om te kijken en waar activiteiten met elkaar worden georganiseerd. Zorg wordt volgens afspraak geleverd en valt in geval van nood dag en nacht op te roepen.
Daarnaast komen er in de nieuwbouw aanvullende (zorg)functies, zoals een vestiging van Hero Kindercentra en ook horeca. Ook het hoofdkantoor van Sint Jacob en de ZOED (Zorgverleners onder een dak, waaronder de huisarts, apotheek en fysiotherapie) krijgen in het gebied een plek.

Planning werkzaamheden
Het gebouw van voormalig verpleeghuis Boerhaave is inmiddels gesloopt en in zomer 2022 wordt er gestart met de bouw van de eerste twee gebouwen.

Aanmelden
Momenteel is inschrijving nog niet mogelijk. Later volgt meer informatie hierover.

Bekijk de foto’s

Bekijk de video

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!