Zorgen doe je het beste samen.

Mantelzorg

Mantelzorgparticipatie is essentieel voor het welzijn van onze cliënten. Een actieve, blijvende betrokkenheid van familieleden en vrienden verhoogt de kwaliteit van leven. Bij mantelzorg denken we aan alle bezigheden, groot of klein, waar zorgmedewerkers soms niet direct aan toekomen, maar die wél bijdragen aan het dagelijks plezier en geluk. Wandelen bijvoorbeeld, of voorlezen, muziek maken, hulp bij persoonlijke verzorging en begeleiden bij uitstapjes. Wij nodigen familieleden en vrienden van cliënten van harte uit te onderzoeken welke activiteiten bij hen passen. De mantelzorgfunctionaris kan u daarbij helpen. Omdat we ons realiseren dat mantelzorg intensief kan zijn, ondersteunen wij mantelzorgers waar we kunnen. We houden rekening met hun draagkracht en steken veel energie in begeleiding en voorlichting. Mantelzorgactiviteiten kunnen ook worden ondergebracht bij externe dienstverleners als Home Instead en Saar aan Huis. Over de mantelzorgparticipatie maken we graag duidelijke afspraken, die we vastleggen in het zorg(leef)plan.

Mantelzorgfunctionaris

Jolanda Leferink is de mantelzorgfunctionaris van Sint Jacob. Zij coacht zorgteams en individuele medewerkers en vrijwilligers in de omgang met mantelzorgers. Het doel van deze coaching is een optimale samenwerking tussen zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Want zorgen, dat doe je het beste samen. 

Jolanda Leferink is te bereiken via e-mail j.leferink@sintjacob.nl, of telefonisch via 06 21 39 61 47. 

Mantelzorg Café

Samen met onze mantelzorgcoach organiseren we elk kwartaal het Mantelzorg Café. Het Mantelzorg Café is een plek voor ontmoeting, gezelligheid, het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis. Elke editie nodigen we een gastspreker uit en is er aansluitend gelegenheid om na te praten. Telkens staat een ander thema rondom mantelzorg centraal.


Heeft u vragen? Wij helpen u graag!