Zorgen doe je het beste samen.

Mantelzorg

Mantelzorgparticipatie is essentieel voor het welzijn van onze cliënten. Een actieve, blijvende betrokkenheid van familieleden en vrienden verhoogt de kwaliteit van leven. Bij mantelzorg denken we aan alle bezigheden, groot of klein, waar zorgmedewerkers soms niet direct aan toekomen, maar die wél bijdragen aan het dagelijks plezier en geluk. Wandelen bijvoorbeeld, of voorlezen, muziek maken, hulp bij persoonlijke verzorging en begeleiden bij uitstapjes. Wij nodigen familieleden en vrienden van cliënten van harte uit te onderzoeken welke activiteiten bij hen passen. De mantelzorgfunctionaris kan u daarbij helpen. Omdat we ons realiseren dat mantelzorg intensief kan zijn, ondersteunen wij mantelzorgers waar we kunnen. We houden rekening met hun draagkracht en steken veel energie in begeleiding en voorlichting. Mantelzorgactiviteiten kunnen ook worden ondergebracht bij externe dienstverleners als Home Instead en Saar aan Huis. Over de mantelzorgparticipatie maken we graag duidelijke afspraken, die we vastleggen in het zorg(leef)plan.

Mantelzorgfunctionaris

Jolanda Leferink is de mantelzorgfunctionaris van Sint Jacob. Zij coacht zorgteams en individuele medewerkers en vrijwilligers in de omgang met mantelzorgers. Het doel van deze coaching is een optimale samenwerking tussen zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Want zorgen, dat doe je het beste samen. 

Jolanda Leferink is te bereiken via e-mail j.leferink@sintjacob.nl, of telefonisch via 06 21 39 61 47. 

Logeerzorg

Heeft u als mantelzorger een time-out nodig? Wij bieden respijtzorg in de vorm van logeerzorg aan mensen die niet zelfstandig thuis kunnen blijven als de mantelzorger om welke reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar is. 

Op onze locaties Schalkweide en Nieuw Delftweide zijn appartementen beschikbaar, waar 24 uur per dag zorg en toezicht beschikbaar is en waar de logés welkom zijn bij dagactiviteiten die wij organiseren. Ze kunnen bovendien hun eigen behandelaren zien of bezoeken. Kortom, de mantelzorger kan zijn zorgtaken met een gerust hart tijdelijk overdragen en even op adem komen voor de duur van drie dagen tot drie weken.

Voor het regelen van geplande logeerzorg kunt u terecht bij de respijtcoaches van Tandem. Zij weten alles over de kosten, het regelen van de financiering via Wlz en Wmo en over de eigen bijdrage die verschuldigd is. De Tandem-respijtcoaches zijn telefonisch bereikbaar op (023) 891 06 10 en via e-mail: respijt@tandemmantelzorg.nl of kijk op via www.tandemmantelzorg.nl

Mantelzorg Café

Samen met onze mantelzorgcoach organiseren we elk kwartaal het Mantelzorg Café. Het Mantelzorg Café is een plek voor ontmoeting, gezelligheid, het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis. Elke editie nodigen we een gastspreker uit en is er aansluitend gelegenheid om na te praten. Telkens staat een ander thema rondom mantelzorg centraal.


Heeft u vragen? Wij helpen u graag!