Medezeggenschap

  • Praat mee over onze zorg.

Goede zorg maken we samen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u als cliënt medezeggenschap heeft in onze organisatie. Uw inspraak is op verschillende manieren geregeld.

Cliënten- of familieraad

Iedere locatie heeft een cliënten- of familieraad, die regelmatig bijeenkomt en alle zaken bespreekt die bepalend zijn voor de lokale woon- en leefsfeer. De cliënten- of familieraad overlegt ook met de manager Zorg en Dienstverlening.

Heeft u een vraag of opmerking voor uw cliënten- of familieraad? De contactgegevens vindt u in de nieuwsbrief van uw locatie.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Sint Jacob. De leden zijn afgevaardigden van de lokale cliënten- en familieraden. De CCR overlegt elke zes weken met de Raad van Bestuur en eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht over stichtingsbrede onderwerpen. Afhankelijk van het onderwerp brengt ze gevraagd (verzwaard) advies uit of maakt ze gebruik van het recht om ongevraagd advies uit te brengen.

Keukentafelgesprekken

Een paar keer per jaar organiseren zorgmedewerkers en familieleden van cliënten keukentafelgesprekken op uw afdeling. Alle eerste contactpersonen ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het keukentafelgesprek is een open dialoog tussen het zorgteam en familieleden van cliënten, waarin zij zorginhoudelijke thema’s en zaken op het gebied van kwaliteit en het woon- en leefklimaat bespreken. Het is fijn om te weten wat er op de afdeling speelt. Zo blijft de drempel laag, de deur open en is er meer openheid en communicatie.

Tapster

Sint Jacob vindt het belangrijk dat bewoners en naasten kunnen meepraten. Om inspraak te bevorderen hebben wij momenteel een pilot lopen op (Nieuw Delftweide en Klein Belgie) met Tapster, een digitale platform. Via Tapster kan de cliëntenraad uw mening vragen over verschillende onderwerpen, zoals de schoonmaak van uw appartement, eten en drinken. Ook deelt de cliëntenraad op Tapster informatie over waar aan gewerkt wordt. Via dit systeem kunt u reageren op onderwerpen die vermeld staan.

 

Scroll naar boven