Actie tegen dreigend tekort aan huisvesting voor ouderen in Haarlem

Partijen ondertekenen Stadsdeal Ouderenhuisvesting

Op 7 maart zetten gemeente, woningcorporaties en zorgorganisaties hun handtekening onder de Stadsdeal Ouderenhuisvesting. Deze deal moet gaan zorgen voor voldoende passende woningen en bijpassende zorg voor de huidige en toekomstige generatie ouderen.

“We zijn heel blij met de totstandkoming van deze Stadsdeal”, aldus Eduard van Bockel, die als bestuurder van ouderenzorgorganisatie Sint Jacob de deal ondertekende. “We stevenen af op een groot tekort aan geschikte woonzorgplekken voor ouderen in 2040. Dit is een maatschappelijk probleem dat de zorgorganisaties niet alleen kunnen oplossen, maar waarbij een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen cruciaal is.”

De stadsdeal start met een gezamenlijke visie op de toekomst van ouderenzorg en ouderenhuisvesting. Het aantal ouderen groeit de komende jaren flink. De gemiddelde leeftijd van de ouderen wordt bovendien steeds hoger en vaak hebben deze ouderen zorg nodig. Door deze groei voldoet het huidige aanbod van seniorenwoningen en woningen voor mensen die zorg nodig hebben in de toekomst niet.

Op basis van dit inzicht zijn in de Stadsdeal doelen geformuleerd om voldoende huisvesting voor deze doelgroep te realiseren. Zo zullen er, zowel in bestaande bouw als in nieuwbouwprojecten, meer plekken moeten komen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen, waar de zorg efficiënt wordt geleverd en de afstand tot voorzieningen klein is.

Met de Stadsdeal Ouderenhuisvesting zijn afspraken vastgelegd die de samenwerking versterken tussen met name gemeente, corporaties (Elan Wonen, Pré Wonen, Ymere) en zorgaanbieders (Sint Jacob, Zorgbalans, Kennemerhart en Zorggroep Reinalda). Deze Stadsdeal is een eerste stap. Voor de uitvoering worden in het komende jaar meer concrete afspraken gemaakt waarbij ook projectontwikkelaars, beleggers en bewoners betrokken zullen zijn.

Scroll naar boven