Coronamaatregelen per 25 februari versoepeld

Vanaf vrijdag 25 februari versoepelt de overheid diverse coronamaatregelen: o.a. het houden van 1,5 meter afstand is niet meer verplicht en het dragen van een mondneusmasker is alleen nog verplicht in bepaalde situaties. Dit is goed nieuws omdat wij nu ook binnen Sint Jacob diverse coronamaatregelen versoepelen.

Vanuit het ROAZ, het regionaal overlegorgaan acute zorg, waaraan ouderenzorginstellingen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen deelnemen, is echter het dringende advies gekomen om o.a. binnen verpleeghuizen en woonzorgcentra een mondneusmasker te dragen. Dit is vooral vanwege de toch nog hoge besmettingsgraad onder medewerkers, wat extra druk op de zorg legt.

Sint Jacob neemt het advies van het ROAZ over en adviseert medewerkers en bezoekers om een mondneusmasker te dragen. Het is aan de professionele afweging van de medewerkers zelf om te beoordelen in welke situatie zij wel of geen mondneusmasker dragen.

Ook voor bezoekers geldt dat wij hen vragen zelf de afweging maken of het dragen van een mondneusmasker in een bepaalde situatie noodzakelijk is. Bewoners kunnen weer zo veel bezoekers ontvangen als zij willen en bezoek is welkom in het appartement van de bewoner en in de gemeenschappelijke ruimtes.

Scroll naar boven