Jubilerend Sint Jacob biedt al bijna 6 eeuwen zorg

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Stichting Sint Jacob ontstond uit het samengaan van enkele zorgorganisatie in de regio Haarlem. Maar de zorg van Sint Jacob voor hulpbehoevenden gaat al veel langer terug.

Ouderenzorgorganisatie Sint Jacob viert begin oktober haar 25 jarig jubileum. Omdat de geplande festiviteiten vanwege corona zijn uitgesteld, staat de organisatie op een andere manier stil bij deze mijlpaal. “We vieren deze maand ons 25 jarig bestaan hoewel onze geschiedenis maar liefst zes eeuwen terug gaat”, aldus Eduard van Bockel, bestuurder bij Sint Jacob. “Sint Jacob is als zorgorganisatie diep geworteld in de regio en is verweven met de ontwikkeling van ouderenzorg in Haarlem door de eeuwen heen. Dit zetten we in de toekomst voort met het ontwikkelen van vooruitstrevende nieuwbouwprojecten waar we wonen, ontmoeten en zorg- en dienstverlening op een vernieuwende manier bij elkaar brengen.”

Voorgeschiedenis

De geschiedenis van Sint Jacob start in 1437. De Haarlemse weduwe Lysbeth Jan Bette Heindrixczoons bepaalt dat haar woonhuis op Hagestraat 10 na haar dood een gasthuis moet worden waar ‘reizi­gers, zwervers en behoeftigen’ liefdevolle hulp kunnen vinden. Ze vernoemt het gasthuis naar apostel Jacobus de Meerdere.

Dit Jacobs Godshuis biedt ruim 4 eeuwen onderdak aan pelgrims, armen, wezen en ouderen. Totdat in 1870 het gasthuis alleen nog kinderen en ouderen mag opvangen. Als door de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1955 de wezenzorg vervalt, vertrekken ook de kinderen uit de Hagestraat. Vanaf dat moment concentreren de zusters zich op ‘ouden van dagen’.

In de jaren die volgen verbetert de medische zorg en neemt het aantal ouderen flink toe. Nederland introduceert voor hen bejaardenoorden. Ook het Jacobs Godshuis bouwt in 1966 een bejaardenhuis: Sint Jacob in de Hout. Voor bejaarden die veel zorg nodig hebben bouwt het Jacobs Godshuis verpleeghuis Boerhaave, dat zich ontwikkelt tot hét katholieke verpleeghuis in de regio Zuid-Kennemerland.

Ontstaan van Stichting Sint Jacob

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw neemt de vraag naar meer zorg toe en veranderen bejaardenoorden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Tegelijkertijd dwingen bezui­nigingen tot regionale samenwerking. Uit de samenwerking tussen Sint Jacob in de Hout, Boerhaave, Schalkweide, Nieuw Delftweide, Overbos ontstaat in 1995 de Stichting Sint Jacob. Twee jaar later sluit ook Bosbeek aan.

Ondertussen verandert de ouderenzorg in rap tempo. De overheid hanteert strengere regels voor opname in een verzorgingshuis en moedigt ouderen aan zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Sint Jacob gaat hierdoor steeds intensievere zorg verlenen, sluit verouder­de gebouwen die niet op deze zorg zijn toegerust en investeert in nieuwbouw: Nieuw Overbos en Meer­hoeve voor kleinschalige psychogeriatrische zorg, de JacobKliniek voor geriatrische revalidatie.

Klaar voor de toekomst

Door de eeuwen heen is warme zorg de basis van de activiteiten van Sint Jacob. Ook in de toekomst blijft Sint Jacob haar bijdrage aan een leefbare samenleving leveren door de zorg en dienstverlening continu af te stemmen op maatschappelijke veranderingen. Voor nieuwe locaties is een vooruitstrevend woonzorgconcept ontwikkeld waar een levendige woonomgeving gecreëerd wordt, waar zowel gewoond als gewerkt wordt en waar jong en oud elkaar ontmoeten. Ouderen kunnen intensieve zorg krijgen, onder andere met behulp van innovatieve technologieën, maar kunnen ook zo zelfstandig mogelijk wonen met alle faciliteiten in de buurt. De interactie en verbinding tussen de bewoners, de wijk en medewerkers van Sint Jacob zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Zo draagt Sint Jacob er aan bij dat ouderen, hoe hulpbehoevend ook, het leven dat zij gewend zijn zo goed mogelijk kunnen voortzetten.

 

Scroll naar boven