Natuurlijk zijn al onze zorgmedewerkers een beter salaris waard

Waarschijnlijk heeft u gelezen over de discussie die gaande is over de salariëring in de zorg. Als bestuurders van ouderenzorgorganisaties Zorgbalans, Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, ViVa! Zorggroep en Sint Jacob gunnen wij natuurlijk alle (zorg)medewerkers per direct een schaal hoger, maar de wijze waarop Buurtzorg Nederland handelt is volgens ons niet de oplossing van een veel groter vraagstuk. Zorgen dat alle (zorg)medewerkers beter beloond gaan worden, op een structurele en duurzame manier, kan alleen worden georganiseerd, wanneer we dit mét elkaar doen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van de politiek, financiers, vakbonden, werkgevers maar ook van ons als individuele burgers. Het gaat niet alleen om een hogere beloning, maar ook om goede werkomstandigheden (denk aan het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de roosters, meer vitaliteit, etc.). Alleen zo kunnen we de continuïteit van goede zorg voor iedereen blijven garanderen, nu en in de toekomst, en daarbij helpt onderling concurreren juist niet.
Wij blijven in gesprek met onze branchevereniging ActiZ, met Den Haag en met elkaar met als doel een beter loon voor onze medewerkers die het zo verdienen.

https://lnkd.in/dqkk28Fp

Namens:

Tamara Pieterse , bestuurder Zorgbalans
Audrey van Schaik en drs Cedric van der Meulen MBA, bestuurders Kennemerhart
Carolien Koning, bestuurder Zorggroep Reinalda
Marja Sleeuwenhoek en Peter van Wageningen, bestuurders ViVa! Zorggroep
Irma Krieg en Eduard van Bockel, bestuurders Sint Jacob

Scroll naar boven