Reactie n.a.v. Meldpunt 21 april 2023

Op vrijdag 21 april is in het programma Meldpunt van Omroep MAX aandacht besteed aan de wachtlijsten in de ouderenzorg.

Voor het programma is Sint Jacob bestuurder Eduard van Bockel kort geïnterviewd. Hij vroeg er aandacht voor dat vervangende nieuwbouwprojecten voor intramurale verpleeghuisplekken in de knel raken doordat de huisvestingsvergoeding van de overheid niet voldoende is om de sterk gestegen kosten voor nieuwbouw te dekken. En als klap op de vuurpijl komt daar in 2024 nog een bezuiniging op de huisvestingvergoeding van 8% bovenop. De heer Van Bockel stelde de vraag aan minister Helder hoe zij er, nu vervangende nieuwbouw van verouderde verpleeghuizen onmogelijk gemaakt wordt, voor gaat zorgen dat de toegankelijkheid van zorg voor de meest kwetsbare ouderen behouden blijft.

In het programma was de reactie van minister Helder te zien. Zij wuift het knelpunt van de onvoldoende financiering voor de vervanging van verpleeghuisplekken weg. “Op de huisvestingscomponent wordt niet bezuinigd, maar deze wordt op dit moment geïndexeerd. Dat gebeurt elke 5 jaar en is niets nieuws onder de zon”, aldus de minister.

 

Sint Jacob constateert echter dat het effect van die indexering resulteert in een verlaging van de vergoeding met 8%. Feitelijk is er dus minder vergoeding beschikbaar terwijl alle kosten sterk zijn gestegen. Zie hier de tabel van (Bron: CBRE, Inc):

Tevens zegt de minister in het programma: “Ik vind de vervanging van oude verzorgingshuizen naar nieuwe geclusterde woonvormen belangrijk en daar is extra subsidie voor”.

Sint Jacob is bekend met de beschikbaarheid van deze subsidie. Deze is echter bedoeld voor nieuwe geclusterde woonvormen en niet voor vervanging van de intramurale verpleeghuisplekken die nodig is om zorg te kunnen blijven leveren aan de meest kwetsbare ouderen.

De minister zegt in het programma dat zij graag het gesprek aangaat over deze problematiek met onze bestuurder Eduard van Bockel. Hij neemt haar uitnodiging van harte aan!

 

Bekijk hier de betreffende aflevering van Meldpunt van Omroep MAX op vrijdag 21 april 2023.

 

Scroll naar boven