Regionaal project Naastenparticipatie

Door de veranderingen in de ouderenzorg wordt de samenwerking tussen de cliënt, diens naasten en de zorgprofessionals steeds belangrijker. Samen met Kennemerhart en Zorgbalans zijn we in regio Zuid-Kennemerland aan de slag gegaan om de samenwerking met naasten te versterken. We schakelen hierbij de hulp in van mantelzorgorganisatie Tandem.

Wij vinden het belangrijk om samen in gesprek te gaan over wensen, verwachtingen en grenzen in deze samenwerking. Zo kunnen we investeren in een solide basis en samen optrekken in de zorg voor onze cliënten. Met een gemixte groep aan medewerkers van alle organisaties heeft inmiddels de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. We zijn blij met de input die daar is opgehaald en kijken uit naar verdere ontwikkeling hiervan.

In juni vindt een bijeenkomst plaats met naasten.

Scroll naar boven