Sint Jacob verwelkomt nieuw lid Raad van Toezicht

Eveline Castelijns is met ingang van 9 juli 2020 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Sint Jacob. Zij neemt zitting in de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Eveline Castelijns heeft de functie overgenomen van Marjolein Tasche, die als toezichthouder afscheid heeft genomen in verband met het verstrijken van haar tweede zittingstermijn. Eveline Castelijns beschikt over een brede zorgachtergrond en heeft ruime ervaring in de langdurige zorg met het accent op strategie, HR en organisatie vraagstukken. Tevens is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van het toetsingskader verpleeghuiszorg van de IGJ in 2018, waardoor zij goed kan meedenken of de zorg naast veilig ook goed en persoonsgericht is.

Sint Jacob verleent met circa 800 medewerkers en 400 vrijwilligers zorg aan ruim 700 bewoners en revalidanten in zeven woonzorgcentra en een revalidatiekliniek in Haarlem en Heemstede.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!