Onkostenvergoeding Raad van Bestuur

In de Governance Code Zorg is afgesproken dat de vergoeding van onkosten Raad van Bestuur openbaar wordt verantwoord. Deze moet gespecificeerd worden naar vaste en andere onkostenvergoedingen en de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden.

Sint Jacob heeft voor de Raad van Bestuur een declaratieregeling opgesteld. In deze regeling wordt per categorie omschreven hoe ermee wordt omgegaan. Dezelfde categorieën gebruiken we nu ook voor deze verantwoording.

  E.W.F. van Bockel

Bestuurder bedrijfsvoering

G. Hoeks

Bestuurder zorg en revalidatie m.i.v.

1-7-2023

G.M. Krieg

Bestuurder zorg en revalidatie tot

1-7-2023

Reiskosten (woon-werk en dienstreizen) € 5.307   € 2.501
Opleidingskosten € 6.525    
Lidmaatschap beroepsvereniging €    984 €    246
Vaste onkostenvergoeding* € 1.200 € 1.200  
Overige zakelijke kosten** €    244   €   305

 

 

*De vaste maandelijkse onkostenvergoeding is ter voorkoming van grotere hoeveelheden kleine declaraties. Deze vaste onkostenvergoeding is met ingang van 1 juli 2023 betaald.

**De overige onkosten zijn andere kosten met een meer dan bijkomend zakelijk belang. Dit zijn bijvoorbeeld parkeerkosten, telefoonkosten of representatiekosten.

Scroll naar boven