Samenwerkingen

Sint Jacob zoekt actief de samenwerking met andere organisaties in zorg en welzijn. Samen optrekken is nodig, omdat het aantal ouderen groeit en onze cliënten steeds hogere leeftijden bereiken. Terwijl de vraag naar zorg toeneemt én verandert, heeft de hele sector te maken met een tekort aan personeel.

Dit zijn enkele voorbeelden van onze samenwerkingen.

 

Regionale visie op zorg

Met vijf ouderenzorgorganisaties en zorgkantoor Zilveren Kruis schreven we een gezamenlijke visie op de ouderenzorg in Kennemerland tot 2024. Het uitgangspunt is dat de cliënt de juiste zorg ontvangt op de juiste plaats. De visie is leidend voor alle activiteiten en projecten die we samen in de regio gaan ondernemen.

 

KEC

Het Kennis en Expertise Centrum rondom complex probleemgedrag in de ouderenzorg (KEC) is het eerste initiatief dat voorkomt uit de gezamenlijke visie. Met zeven zorgorganisaties ontwikkelen we een regionale werkwijze om complexe zorgvragen beter, sneller en efficiënter op te lossen. Medewerkers kunnen onder meer bij het KEC terecht voor advies en scholing.

 

CAZHEM

We zijn aangesloten bij CAZHEM, het Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem en Meer. Hier kunnen artsen 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht als zij voor een patiënt met spoed een plek zoeken in een revalidatiekliniek, verpleeghuis of woonzorgcentrum. Eén telefoontje maakt duidelijk welke bedden beschikbaar zijn bij de aangesloten organisaties. Zo verbeteren we voor kwetsbare ouderen de doorstroom vanuit de huisartsenpost en spoedeisende hulp.

 

Observatiebedden

Samen met Kennemerhart en Zorgbalans bieden we observatiebedden voor thuiswonende ouderen bij wie de gezondheid zo snel achteruitgaat dat een spoedopname onvermijdelijk wordt. Als specialisten in ouderenzorg zijn wij beter op deze opnames ingericht dan bijvoorbeeld de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Een multidisciplinair team observeert de cliënt gedurende maximaal 12 dagen en stelt een diagnose. Vervolgens organiseren we in overleg met de cliënt passende vervolgzorg of behandeling.

 

Wijkgerichte zorg

Binnen Wijkgerichte Zorg werken onze verpleegkundigen samen met huisartsen en verpleegkundigen van negen andere zorgorganisaties. Samen zorgen zij ervoor dat kwetsbare ouderen in Zuid-Kennemerland met de juiste aandacht en ondersteuning veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Scroll naar boven