Uw gift brengt extra plezier en geluk.

Vrienden van Sint Jacob

Een snoezelkamer, belevingstuin, Tovertafels, duofietsen of extra feestelijkheden tijdens de Week van de Smaak: ze brengen onze cliënten plezier en geluk, maar kunnen niet (volledig) betaald worden uit onze reguliere inkomsten. Daarom levert Stichting Vrienden van Sint Jacob financiële bijdragen aan sociale, culturele en recreatieve activiteiten binnen Sint Jacob. Al zeker 25 jaar!

Helpt u mee?

Stichting Vrienden van Sint Jacob verkrijgt haar middelen uit giften, legaten en erfstellingen. Wilt u de stichting steunen? Dat kan door een eenmalige of periodieke donatie. Het is ook mogelijk de stichting op te nemen in uw testament. U bepaalt zelf of uw bijdrage ten goede komt aan een specifieke activiteit, de locatie van uw keuze of Sint Jacob als geheel.

ANBI

Stichting Vrienden van Sint Jacob is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw gift onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nalatenschappen ontvangen door de stichting zijn vrijgesteld van successierecht.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Sint Jacob besluit welke projecten gesteund worden. Dit bestuur bestaat uit vier leden die hun functie onbezoldigd uitoefenen:

-Eveline Castelijns (bestuurder)

-Oscar Westerhof (bestuurder / secretaris)

-Jan Hoekema (voorzitter)

-Chris Abbenhuis (penningmeester)

Financiële verantwoording

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Sint Jacob
t.a.v. Oscar Westerhof
Richard Holkade 24
2033 PZ Haarlem

E-mail: o.westerhof@sintjacob.nl

Kamer van Koophandel: 41226965
RSIN-nummer: 8084.14.582
Bankrekening: NL89INGB0682059544

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!