Uw gift brengt extra plezier en geluk.

Vrienden van Sint Jacob

Bezoek van een mobiele kinderboerderij, deurstickers, aquarium, muziekinstrumenten, Tovertafels, duofietsen, optredens of activiteiten: ze brengen onze cliënten plezier en geluk, maar kunnen niet altijd (volledig) betaald worden uit onze reguliere budgetten. Daarom levert Stichting Vrienden van Sint Jacob financiële bijdragen aan sociale, culturele en recreatieve activiteiten binnen Sint Jacob.

Het doel van Vrienden Van is de “bevordering van de kwaliteit van het leven bij het ouder worden”. Om dit doel te bereiken worden financiële bijdragen verstrekt voor; activiteiten en middelen die het welzijn van onze bewoners vergroten.

Helpt u mee?

Stichting Vrienden van Sint Jacob verkrijgt haar middelen uit giften, legaten en erfstellingen. Wilt u de stichting steunen? Dat kan door een eenmalige of periodieke donatie. Het is ook mogelijk de stichting op te nemen in uw testament. Samen met u bepalen we of uw bijdrage ten goede komt aan een specifieke activiteit, de locatie van uw keuze of Sint Jacob als geheel.

Aanvraagformulier Stichting Vrienden van Sint Jacob

Wilt u meer informatie over deze stichting, of wilt u doneren? Vul onderstaande gegevens in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

ANBI

Stichting Vrienden van Sint Jacob is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw gift onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nalatenschappen ontvangen door de stichting zijn vrijgesteld van successierecht.

Bekijk hier ons ANBI formulier. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Sint Jacob besluit welke projecten gesteund worden. Dit bestuur bestaat uit vier leden die hun functie onbezoldigd uitoefenen:

  • Jan Hoekema, voorzitter
  • Oscar Westerhof, secretaris
  • Chris Abbenhuis, penningmeester
  • Maaike Derksen, lid

 

Vergaderdata 2023

  • 8 februari
  • 9 mei
  • 5 september
  • 9 november

Aanvragen kunnen uiterlijk twee weken vooraf ingediend worden. 

Financiële verantwoording

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Sint Jacob
t.a.v. Oscar Westerhof
Floris van Adrichemlaan 15
2035 VB Haarlem

E-mail: vriendenvan@sintjacob.nl

Kamer van Koophandel: 41226965
RSIN-nummer: 8084.14.582
Bankrekening: NL89INGB0682059544

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!