sint-jacob-wet-zorg-en-dwang

Wet Zorg en Dwang

 • Uw rechten bij onvrijwillige zorg of opname

Sint Jacob verleent de zorg aan cliënten met een psychogeriatrische of gelijkgestelde aandoening op vrijwillige basis. Soms zijn cliënten niet (meer) in staat zelf te beoordelen wat goed voor hen is en dan kunnen ze te maken krijgen met onvrijwillige zorg.

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). In de Wet Zorg en Dwang wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige- en onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger niet instemt of de cliënt zich tegen verzet. Onvrijwillige zorg wordt daarom alleen toegepast als daarover met betrokkenen afspraken zijn gemaakt die zijn vastgelegd in het zorgleefplan of als er sprake is van acuut gevaar voor cliënt zelf, medebewoners, personeel of anderen.

Clientenvertrouwenspersoon

Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wet Zorg en Dwang valt heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon?

De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cvp ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd).

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon voor u betekenen?

 • Helpen bij het helder krijgen van het probleem.
 • Informatie en uitleg geven over de rechten.
 • Vertellen wie verder kan helpen.
 • Helpen om in gesprekken te organiseren tussen cliënt, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
 • De gesprekken samen voorbereiden.
 • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
 • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
 • Een klachtenprocedure van een cliënt ondersteunen.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon

 • Mariska van Huissteden, locaties Bosbeek, Klein Belgie, Nieuw Overbos, Schalkweide

Tel: 06 25 64 49 05

Email: m.vanhuissteden@zorgstemvertrouwenspersoon.nl

Bekijk hier de folder.

 • Vanessa Vermeer, locaties Meerhoeve en Nieuw Delftweide

Tel: 06 38 84 12 74

Email: v.vermeer@zorgstem.nl

Bekijk hier de folder.

Voor meer algemene informatie kunt u terecht op www.dwangindezorg.nl

Scroll naar boven