Ga binnen deze pagina naar...

Missie van Sint Jacob

Oprechte aandacht voor mensen. Dat is al sinds 1437 de missie van Sint Jacob.
Als u ouder wordt, wilt u het leven blijven leiden zoals u dat het liefste doet. Medewerkers van Sint Jacob ondersteunen u daarbij met passende zorg. Wij zien wie u bent. Samen dragen we bij aan uw welbevinden en bieden we u de ruimte om uzelf te zijn.

Uw leven, onze zorg. 

Bekijk hier de film over onze missie en kernwaarden:

Kernwaarden

Verbondenheid
Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten: we voelen een sterke band met elkaar. We staan in verbinding met de wijk rond de locaties en met zorgverleners in de regio

Eigenaarschap
Eigenaarschap betekent ‘ik ben er van’. Het is van waarde willen zijn,  verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen. We zijn aanpakkers; niet afwachten, maar doen. Onze cliënten laten we zoveel mogelijk eigen regie behouden. We zien wat iemand kan en stimuleren om die vaardigheden te benutten. Familie en vrienden hebben de ruimte om een actieve rol te blijven innemen in het leven van de cliënt.

Nieuwsgierigheid
We zijn nieuwsgierig naar elkaar. Naar de persoonlijke verhalen, waardoor we elkaar leren kennen. We staan open voor vernieuwing. Soms leidt dat tot oplossingen die het werk beter, fijner én makkelijker maken.

Aandacht
We zien wie de cliënt is – en ooit was. We hebben de wil om hen écht te kennen. Medewerkers en vrijwilligers zijn hierin de spil. Zij krijgen de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen. Iedereen doet ertoe en samen zorgen we voor werkplezier. 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!