Organisatie

Bij Stichting Sint Jacob verlenen ongeveer 700 medewerkers en 450 vrijwilligers zorg en diensten aan ongeveer 720 cliënten in de gemeenten Haarlem en Heemstede.

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en keurt onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed. De wijze van toezicht is vastgelegd in de statuten van de stichting en de reglementen van de RvT en RvB, waarbij een gedragscode, in overeenstemming met de Health Care Governance als uitgangspunt is genomen.

Stichting Sint Jacob wordt sinds 1 oktober 2017 bestuurd door Eduard van Bockel (portefeuille Bedrijfsvoering) en Irma Krieg (portefeuille Zorg en Revalidatie). De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, inclusief de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en huisvesting. De Raad van Bestuur voert in het kader van de medezeggenschap regelmatig overleg met de ondernemingsraad (OR) en de centrale cliëntenraad (CCR).​

Kijk hier voor ons Organigram.

Kijk hier voor ons WZL locaties organigram

Sint Jacob en Kwaliteit

Bijna al onze locaties hebben het Prezo keurmerk voor de zorg behaald. Prezo is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Een Prezo keurmerk betekent dat de bewoner daadwerkelijk centraal staat, dat er gestuurd wordt op prestaties en dat kwaliteit ook als mensenwerk wordt gezien.

Het Kwaliteitsverslag 2017  beschrijft de resultaten die in 2017 gerealiseerd zijn. In het kwaliteitsplan 2018 kunt u lezen waar wij ons als organisatie dit jaar op gaan richten. Dit plan is tot stand gekomen samen met de cliënten, naasten, cliëntenraden, medewerkers en ondernemingsraad. Voor de komende jaren is de focus voor de organisatie gericht op drie ontwikkelpunten: basis versterken, eigen regie client en professional en welbevinden client.

In de pdf vindt u een overzicht van de personele gegevens van juni 2018.

ANBI

Stichting van Sint Jacob is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen donateurs hun giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen persoonsgegevens opslaan.
De video's op deze site plaatsen cookies van diverse videoplatforms. Daarvoor is je toestemming vereist.
Klik op 'Akkoord' als je de video's wilt zien.
Klik op 'Sluit' om alleen functionele en analytische cookies te plaatsen.
Meer informatie in de privacyverklaring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close