Wonen in vrijheid

  • Alles over wonen en vrijheid.

Bij Sint Jacob streven we ernaar dat de bewoners hun leven leiden zoals ze dat het liefste doen. Daarom bieden we bewoners zo veel mogelijk de ruimte om zichzelf te zijn met maximale bewegingsvrijheid. Elke bewoner heeft, passend bij zijn of haar situatie, zo veel mogelijk eigen regie waarbij hij zich vrij en veilig voelt.

 

Alles is erop gericht zo min mogelijk zogenaamde ‘onvrijwillige zorg’ toe te passen, dit in overeenstemming met de Wet Zorg en Dwang. Onder onvrijwillige zorg wordt ook verstaan het beperken van de leefruimte van een bewoner, bijvoorbeeld doordat hij het gebouw of de etage niet kan verlaten. Onvrijwillige zorg wordt alleen toegepast als daarover met de betrokkenen afspraken zijn gemaakt of als er sprake is van acuut gevaar voor de bewoner zelf, medebewoners, personeel of anderen.

 

Ons startpunt is dat al onze bewoners zich vrij kunnen bewegen binnen en buiten Hof van Jacob. De bewoner kan via de lift naar elke verdieping, elke buurtkamer, naar de binnentuin op de begane grond, en via de hoofdingang naar buiten de wijk in. De bewoners kunnen zelf bepalen waar zij naartoe gaan. Dat geeft rust en bevordert het welzijn en daarmee de kwaliteit van leven van de bewoner.

 

Voor bewoners waarvoor de maximale bewegingsvrijheid grote aantoonbare veiligheidsrisico’s met zich meebrengt kan de leefruimte van de bewoner kleiner gemaakt worden. Over de mate van vrijheid worden per bewoner, met de bewoner en/of familie en betrokken zorgprofessionals afspraken gemaakt die worden vastgelegd in het elektronisch cliëntdossier.

 

Elke bewoner gaat een pols-/halszender dragen die de deuren van het pand, liften en de eigen woning ontgrendelt. Voor bewoners voor wie een kleinere leefruimte is vastgelegd in het cliëntdossier kan de pols-/of halszender worden ingesteld op een kleinere zogenaamde leefcirkel. Hiermee kan er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat de deuren naar buiten, de deur naar de tuin of de lift worden geblokkeerd.

 

Voor het Hof van Jacob zijn twee kleinere leefcirkels in te stellen:

  1. De leefcirkel die de vrijheid van de bewoner beperkt tot 1 van de 2 gebouwen inclusief de beschermde binnentuin van dat gebouw. De bewoner kan zich vrij bewegen maar het pand of de tuinen niet verlaten.
  2. De leefcirkel die de vrijheid van de bewoner beperkt tot de eigen verdieping inclusief de buurtkamer. De bewoners met deze leefcirkel kunnen niet via de lift naar een andere verdieping toe.

 

Mocht het nodig zijn dan is de bewoner dankzij de pols-/halszender binnen de gebouwen en de binnentuinen ook altijd te lokaliseren door de medewerkers via de software op hun werktelefoon. Dit geldt niet als de bewoner de beschermde omgeving van het pand en de tuin verlaat.

 

Klik voor een overzicht van veelgestelde vragen over innovatie en technologie op onderstaande button:

Terug naar startpagina? Klik op deze button:

Scroll naar boven