Zorgaanvraag

Misschien komt er een periode dat thuiswonen niet meer langer gaat. Ook niet met thuiszorg. U komt dan in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wlz is er voor kwetsbare ouderen met een lichamelijke beperking of (gevorderde) dementie die 24 uur zorg in de nabijheid nodig hebben. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Met deze indicatie kunt u wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis, maar deze zorg kan ook in de thuissituatie worden geleverd.

Aanvraag Wlz-indicatie

Op de website van het CIZ staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. Om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over u. Bijvoorbeeld over uw gezondheid en over uw huishouden. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u. Wilt u meer informatie over de Wet langdurige zorg, bekijk de folder van aanvraag tot besluit CIZ hier.

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie

De zorgadviseurs van Sint Jacob helpen u graag met het aanvragen van een Wlz-indicatie. U kunt contact opnemen met de zorgadviseurs via Bureau Zorgbemiddeling:

Telefoon:  023 892 29 80
E-mail: zorgbemiddeling@sintjacob.nl

Wilt u meer informatie over uw eigen bijdrage, bekijk hier de folder CAK.
Wilt u weten wat de wet BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) inhoudt, bekijk hier de folder met alle informatie.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen persoonsgegevens opslaan.
De video's op deze site plaatsen cookies van diverse videoplatforms. Daarvoor is je toestemming vereist.
Klik op 'Akkoord' als je de video's wilt zien.
Klik op 'Sluit' om alleen functionele en analytische cookies te plaatsen.
Meer informatie in de privacyverklaring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close