Zorgaanvraag

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u eenWlz-indicatie aanvragen.

Aanvraag Wlz-indicatie

Op de website van het CIZ staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. Om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over u. Bijvoorbeeld over uw gezondheid en over uw huishouden.

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u.

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie

Bij het invullen van de aanvraag kunt u zich laten ondersteunen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning is gratis. Het zorgkantoor kan u verder informeren. Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Uiteraard kunt u ook zelf uw ondersteuning organiseren. Bijvoorbeeld een familielid of een vertegenwoordiger.

Besluit over Wlz-indicatie

Heeft u recht hebt op zorg vanuit de Wlz? Dan bespreekt het CIZ ook met u wat u zelf nog wilt doen en welke hulp u nu al krijgt van familie, vrienden of buren. Op basis van de verzamelde informatie stelt het CIZ voor u een zorgprofiel vast. In een zorgprofiel staat de aard, inhoud en globale omvang van de zorg die u nodig heeft.

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor neemt dan contact met u op om u desgewenst te helpen met het vinden van een zorgaanbieder. U kunt dan nadere afspraken maken over de zorgverlening. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. Ook hierbij kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen.

Direct meer informatie download de folder CIZ hier.

Herindicatie als uw zorgbehoefte wijzigt

Heeft u in de loop van de tijd meer zorg nodig dan in uw indicatiebesluit van het CIZ staat? Dan kunt u het CIZ of uw zorgaanbieder vragen om een herindicatie. Dit kan natuurlijk ook als u minder zorg nodig heeft.

Bureau Zorgbemiddeling

Voor alle vragen over diensten en zorg van Sint Jacob of hulp bij het aanvragen van een indicatie kunt u contact opnemen met het Bureau Zorgbemiddeling van Sint Jacob.

Telefoon: 023 892 2980
Fax: 023 892 2979

E-mail: bureauzorgbemiddeling@sintjacob.nl
U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie op uw e-mail.

Meer informatie over uw eigen bijdrage; download hier de folder CAK.

Of wat de wet BOPZ inhoudt; download hier de folder met alle informatie.