Medezeggenschap

Cliënten en medewerkers zijn binnen Sint Jacob vertegenwoordigd in verschillende inspraakorganen.

Cliënt en inspraak

De cliënten zijn in iedere locatie vertegenwoordigd in een cliëntenraad. In de vergaderingen van de cliëntenraden komen zaken aan de orde die betrekking hebben op woon- en leefsfeer in de locaties. De cliënten overleggen hierover met de verantwoordelijke manager van de locatie. De Raad van Bestuur overlegt over stichtingsbrede aangelegenheden die bepalend zijn voor de woon- en leefsfeer in de locaties van Sint Jacob met de Centrale Cliëntenraad (CCR). Het CCR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de cliëntenraden.

Medewerker en inspraak

De medewerkers zijn vertegenwoordigd in een centrale ondernemingsraad bestaande uit 15 leden. Naast informatie over de algemene gang van zaken, de bedrijfsvoering en het sociaal beleid komen in de overlegvergadering met de bestuurder de (voorgenomen) besluiten van de Raad van Bestuur aan de orde. Deze worden ter informatie, advisering, of instemming voorgelegd aan de OR.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen persoonsgegevens opslaan.
De video's op deze site plaatsen cookies van diverse videoplatforms. Daarvoor is je toestemming vereist.
Klik op 'Akkoord' als je de video's wilt zien.
Klik op 'Sluit' om alleen functionele en analytische cookies te plaatsen.
Meer informatie in de privacyverklaring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close