Uw leefwereld
vormt onze zorg.

Welkom bij Sint Jacob

Wij zijn een ouderenzorgorganisatie met acht locaties in Haarlem en Heemstede: zeven woonzorgcentra en een revalidatiekliniek. Meer dan 600 cliënten voelen zich bij ons thuis, of ze nu enkele weken bij ons revalideren of jarenlang bij ons wonen. Ruim 750 medewerkers en 300 vrijwilligers bieden hen liefdevol een helpende hand.

Wij hebben hart voor zorg. We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk het leven kunnen voortzetten dat zij gewend zijn. Dat ze kunnen wonen of verblijven zoals zij dat willen, in een comfortabele omgeving die veilig en vertrouwd voelt, met ondersteuning die bij hen past. Daarom sluiten wij onze zorg en dienstverlening, binnen alle mogelijkheden, aan op de wensen en leefwereld van onze cliënten.

Hart voor zorg betekent ook: aandacht voor onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. We investeren in hun ontwikkeling en vitaliteit. Bovendien zoeken we in een open dialoog met cliënten en mantelzorgers voortdurend naar manieren om de kwaliteit van hun werk verder te verbeteren.

De organisatie

De organisatie van Sint Jacob is zo ingericht dat we iedereen zien en horen die bij de stichting betrokken is.

Missie en kernwaarden

Onze missie en kernwaarden vertellen welk doel we met onze zorg voor ogen hebben. Ze geven richting aan ons beleid.

Jaardocumenten

Met trots kijken we terug op de verbeteringen en successen in de afgelopen jaren. Leest u mee?

Historie

Sint Jacob heeft hart voor zorg. Al bijna 600 jaar! In onze lange geschiedenis vonden veel mensen bij ons een veilig thuis. Pelgrims, armen, vondelingen, wezen. En ouderen. Nieuwsgierig naar onze historie? Bekijk dan deze animatiefilm.

Vrienden van Sint Jacob

Stichting Vrienden van Sint Jacob steunt sociale, culturele en recreatieve activiteiten binnen Sint Jacob met financiële bijdragen. Helpt u mee?

Samenwerkingen

We zoeken actief de samenwerking met andere organisaties in zorg en welzijn. Samen optrekken is nodig, omdat de vraag naar zorg verandert én groeit.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft onze volle aandacht. Vergroenen is de sleutel tot een goede ouderenzorg voor alle volgende generaties.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!