KEC spreekuur ‘Dans-agogiek’

In de regio Zuid-Kennemerland ervaren medewerkers van ouderenzorgorganisaties dat de zorgvraag steeds complexer wordt. Niet alleen qua lichamelijke, medische en verpleegtechnische zorg, maar ook voor wat betreft probleemgedrag en het omgaan hiermee. Om zorgverleners beter toe te rusten is het project KEC van start gegaan; een Kennis en Expertise Centrum rondom complex probleemgedrag in de ouderenzorg. Zes ouderenzorgorganisaties nemen deel aan KEC: KennemerhartReigershoeveSint JacobViVa! ZorggroepZorgbalans en Zorggroep Reinalda. Door middel van regionale samenwerking tussen deze organisaties worden krachten gebundeld en wordt kennis gedeeld, o.a. door het organiseren van (online) spreekuren en workshops.

Op donderdag 25 november vindt van 13.30 uur tot 14.15 uur een nieuw online spreekuur plaats met als thema dans-agogiek. Spreker is dansagoog van Sint Jacob én KEC consulent Mariëlle Peerenboom: “Als dansagoog geloof ik dat we als mens niet alleen ons lichaam, maar óók onze gedachtes zijn. Alles heeft met elkaar te maken en heeft invloed op elkaar. Zo kunnen lichamelijke klachten ontstaan door emoties. En kan gedrag ontstaan door het gebrek aan contact met je lichaam. Dans en muziek zijn twee prachtige middelen om contact te leggen met beiden. In dit spreekuur vertel ik je meer over mijn functie en beantwoord ik ook al je vragen. Zoals; wanneer kan je een dansagoog inzetten? Kan ik zelf ook aan de slag met dans en muziek? Is het voor mijzelf ook helpend?’”

Kijk voor meer informatie op https://kec-inderegio.nl/ 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!