De IGZ heeft een eindrapport geschreven over het toezicht op deze 150 verpleegzorginstellingen. Op 4 juli publiceerde dit eindrapport op www.igz.nl. In dit eindrapport staan de algemene bevindingen en de conclusies uit het intensief toezicht weergegeven. Het gaat hierbij om het toezicht over de gehele periode van 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2016. De lijst met 150 verpleegzorginstellingen is vastgesteld in december 2014 op basis van een risicoanalyse.

We hebben goed nieuws gehad; door de geweldige inspanningen en goede inzet van al onze medewerkers vallen we voor de IGZ niet meer in de risicogroep. We willen daarom ook iedereen enorm bedanken voor het elke dag weer hard werken voor onze cliënten en revalidanten, zodat zij de kwaliteit ervaren waar ze recht op hebben.

De instellingen zijn in het rapport onderverdeeld in 4 categorieën:

1. Intensief vervolgtoezicht

Dit betekent dat binnen een organisatie in korte tijd bestuursgesprekken en meerdere (onaangekondigde) bezoeken bij verschillende locaties van de zorginstelling plaatsvinden. Op basis daarvan gaat de inspectie een oordeel geven over de gehele zorgorganisatie.

2. Vervolgtoezicht

De inspectie houdt vervolgtoezicht in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De inspectie toetst zo of de instelling de tekortkomingen, die zijn geconstateerd, oplost.

3. In afwachting van het resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig.

De inspectie heeft in een bezoek tekortkomingen geconstateerd. De instelling schrijft een rapportage over hoe zij deze tekortkomingen aanpakt en heeft aangepakt, het zogenoemde resultaatsverslag. De inspectie bepaalt na ontvangst van dit resultaatverslag of vervolgtoezicht noodzakelijk is.

4. Toezichttraject afgesloten.

Dit betekent dat de inspectie in 2016 de zorginstelling niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *