Per 1 oktober 2017 vormen Irma Krieg en Eduard van Bockel samen het nieuwe bestuur van Stichting Sint Jacob.

Irma Krieg (portefeuille Zorg en Revalidatie) en Eduard Van Bockel (portefeuille Bedrijfsvoering) volgen Wim Nicolaas op, die sinds het aftreden van de Raad van Bestuur in december 2016 de stichting als interim bestuurder heeft geleid. Onder zijn leiding startte Sint Jacob dit jaar de beweging naar zelforganiserende teams.

De nieuwe Raad van Bestuur staat voor de mooie uitdaging deze transitie verder vorm te geven. “Goede zorg maak je samen. Vanuit de eigen regie van de cliënt en het persoonlijk eigenaarschap van de zorgprofessionals. We gaan veel tijd en energie steken in het aantrekkelijk maken en houden van het vakmanschap en daarmee in het welzijn van onze cliënten. In de komende periode gaan we graag in gesprek met de medewerkers en samenwerkingspartners om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening verder te ontwikkelen”.


De veranderingen waar Stichting Sint Jacob nu voor staat zijn voor zowel Irma Krieg als Eduard Van Bockel bekend terrein. Beiden verdienden hun sporen in de gezondheidszorg. Irma Krieg was onder meer bestuurder bij De Pieter Raat Stichting en directeur algemene zaken bij GGZinGeest. Eduard Van Bockel heeft ruime kennis en ervaring opgedaan in de ziekenhuis- en ouderenzorg, waaronder ruim 8 jaar als bestuurder bij Zorgbalans.
De Raad van Toezicht van Stichting Sint Jacob ondergaat ook een bestuurlijke verandering. De raad krimpt van 7 naar 5 leden en Jacques Moors is sinds juli de nieuwe voorzitter.