Sint Jacob introduceerde in 2019 inwerkcoaches: oudere collega’s die een deel van hun werktijd besteden aan het inwerken van jongere collega’s en daardoor zelf minder uren besteden aan het vaak fysiek zware werk in de zorg. Het inzetten van inwerkcoaches sluit naadloos aan op het duurzame inzetbaar houden van waardevolle verzorgenden en blijkt een groot succes.

Minder uitval en uitstroom

Vorig jaar zijn binnen Sint Jacob 12 medewerkers begonnen als inwerkcoach. Een inwerkcoach is een oudere Verzorgende IG die een deel van de werktijd besteedt aan de begeleiding van (aspirant)leerlingen en stagiaires. “Vaak doen oudere medewerkers het fysiek zware werk in de zorg vol overgave en plezier, maar lopen zij op enig moment tegen fysieke grenzen aan”, aldus Helen Versteegen, manager HR van Sint Jacob. “Dit kan uitval of ongewenste uitstroom als gevolg hebben. De introductie van de rol van inwerkcoaches zorgt ervoor dat deze deskundige, fysiek minder belastbare, oudere medewerkers het werk langer en met meer plezier volhouden.”

Behoud van ervaring en deskundigheid

Binnen elke locatie van Sint Jacob worden een of meerdere inwerkcoaches ingezet. De inwerkcoach is het visitekaartje van de locatie, zorgt voor de begeleiding van (aspirant)leerlingen en stagiaires en voor een warme ontvangst voor nieuwe medewerkers. De inwerkcoach koppelt de nieuwe medewerker aan een vaste begeleider en waarborgt een goede introductie en inwerkperiode. Afhankelijk van contractomvang en de behoefte van de locatie wordt de rol van inwerkcoach voor minimaal 8 tot maximaal 24 uur per week ingevuld. Omdat de medewerker daarnaast werkzaam blijft in de zorg, worden de ervaring en de deskundigheid van de medewerker op locatie behouden. Binnen de regio bleef dit initiatief niet onopgemerkt: op verzoek van branchevereniging samen Voor Betere Zorg (VBZ) heeft Sint Jacob twee workshops voor collega-organisaties georganiseerd.

Het generatiepact in de zorg

Er komt in de zorg steeds meer aandacht voor ‘het generatiepact’: een regeling waarbij oudere medewerkers minder gaan werken, daarvoor relatief weinig salaris inleveren en hun pensioen behouden. Een goed idee voor de zorg want werken in de zorg kan zwaar zijn, zeker voor oudere werknemers. Zowel vakbonden als werkgeversorganisaties vinden het van belang dat medewerkers gezond en productief hun pensioen kunnen halen, zo nodig door in deeltijd te gaan werken of, als het niet meer gaat, eerder met pensioen te kunnen. Daarom hebben deze partijen afspraken gemaakt over de creatie van BalansBudget (waarmee werknemers tijd kunnen sparen om tijdelijk minder of niet te werken) en LandingsBaan (waarmee medewerkers de mogelijkheid krijgen om in de aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken).

“Met de introductie van de inwerkcoaches hebben we een mooie voorloper gevonden van BalansBudget en LandingsBaan, waarbij medewerkers geen salaris inleveren”, aldus Eduard van Bockel, bestuurder bij Sint Jacob.