Gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen die in hun eigen land geen baan kunnen krijgen, kunnen binnenkort aan het werk in de zorg in de regio Kennemerland. Vandaag ondertekenden zorgorganisaties Sint Jacob, Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, Viva! Zorggroep een contract met EMTG en Randstad om gediplomeerde Zuid-Europese verzorgenden en verpleegkundigen een baan aan te bieden in de zorg in de regio Kennemerland.

In het land waar de verzorgenden en verpleegkundigen wonen, zijn ze werkzoekend. Bij hen is er sprake van overschot op de arbeidsmarkt en een beperkt toekomstperspectief. De Nederlandse ouderenzorg heeft daarentegen een grote behoefte aan zorgprofessionals. Met deze samenwerking hopen de organisaties vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Er worden geen medewerkers uit landen met een eigen te kort aan zorgprofessionals geworven.

Toenemende krapte op de arbeidsmarkt

In Nederland neemt de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer toe binnen de ouderenzorg. De inzet van onder andere vrijwilligers en mantelzorgers helpt hierbij, maar er is meer nodig om goede zorg te kunnen blijven leveren. Daarom hebben de zorgorganisaties zich georiënteerd op de gezamenlijke inzet van verzorgenden en HBO opgeleide verpleegkundigen uit Zuid-Europa. Eerder deden andere zorgorganisaties al goede ervaringen op met de inzet van Zuid-Europese zorgprofessionals.

18 zorgprofessionals

Vanaf januari 2020 starten 18 zorgprofessionals bij de deelnemende ouderenzorgorganisaties. Eerder volgden ze in het land van herkomst al een intensieve taalcursus en zijn ze BIG geregistreerd na een korte periode in Nederland. Ze krijgen tevens hulp met hun huisvesting. Een deel daarvan wordt verzorgd door woningcorporatie Elan en een deel van de zorgprofessionals wordt gehuisvest op een aparte verdieping van Schalkweide.

EMTG en Randstad

EMTG en Randstad hebben al jarenlange ervaring op de buitenlandse arbeidsmarkt. Ook zij zagen de toename in vergrijzing en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de Nederlandse zorgsector. Met dit initiatief hopen EMTG en Randstad mensen die geen baan hebben een toekomst te kunnen bieden in Nederland. De kandidaten krijgen van EMTG en Randstad een intensieve begeleiding voordat ze starten op de Nederlandse arbeidsmarkt.