Artikel n.a.v. inspectierapport van de IGJ

Begin dit jaar heeft de Inspectie (IGJ) een inspectiebezoek aan Schalkweide gebracht. Deze week heeft de IGJ het inspectierapport gepubliceerd met daarin hun bevindingen van het bezoek. Het rapport bevat diverse positieve punten en een aantal verbeterpunten.

Sint Jacob herkent zich in het rapport van de IGJ. In een gesprek met de IGJ in de zomer van 2020 dat op initiatief van Sint Jacob plaatsvond, is door Sint Jacob gemeld dat ondanks de warme zorg die er op de locatie Schalkweide geboden wordt, verbeteringen noodzakelijk zijn. Hiervoor is in 2020 een verbeterplan opgesteld dat aansluit op de punten die in het IGJ rapport worden aangegeven.

Een aantal punten van het verbeterplan is inmiddels gerealiseerd. Zo is het ziekteverzuim fors gedaald, worden er veel minder uitzendkrachten ingezet en is de samenwerking in de teams verbeterd. Hierdoor was er ruimte om de volgende verbeterpunten op te pakken. Op dit moment richt de aandacht zich op verbetering van de persoonsgerichte zorg, de verbetering van de rapportage en het opleiden van medewerkers. Inmiddels zien we dat de acties een positief effect hebben op het kennen van de cliënt en op de communicatie met en betrokkenheid van de familie van onze bewoners.

We zijn blij met het vertrouwen van de IGJ dat we inmiddels op de goede koers liggen. Het rapport van de inspectie gebruiken we voor het aanscherpen van de verbeteringen, zoals we die in 2020 geformuleerd hebben. Alle inspanning richten zich er op de genoemde punten op orde te brengen.

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!